Bỏ định dạng Table và Pivot Table trong Excel: Cách thực hiện và bộ định dạng

Excel là một công cụ văn phòng phổ biến, được sử dụng để quản lý dữ liệu và tạo bảng tính. Các bảng dữ liệu thường được định dạng bằng các công cụ của Excel để hiển thị và phân tích dữ liệu dễ dàng hơn. Tuy nhiên, có lúc chúng ta muốn loại bỏ các định dạng này để trả lại bảng dữ liệu gốc hoặc chỉnh sửa bảng một cách nhanh chóng. Bài viết này sẽ Thich.vn hướng dẫn các bạn cách bỏ định dạng Table và Pivot Table trong Excel và cung cấp một số bộ định dạng Excel hữu ích.

Giới thiệu về Excel và định dạng bảng

Microsoft Excel là một phần mềm văn phòng của Microsoft, được sử dụng để tạo và quản lý bảng tính. Một bảng tính là một bảng chứa dữ liệu được sắp xếp thành các hàng và cột. Trong Excel, chúng ta có thể định dạng bảng để hiển thị dữ liệu một cách rõ ràng và trực quan hơn.

Bỏ định dạng Table trong Excel

Bỏ định dạng Table và Pivot Table trong Excel
Bỏ định dạng Table trong Excel

Định dạng Table trong Excel là một tính năng cho phép chúng ta định dạng các bảng dữ liệu để tạo ra một bảng chuyên nghiệp hơn, với các đường viền, màu sắc và kiểu dáng được tùy chỉnh. Tuy nhiên, có những trường hợp chúng ta muốn bỏ định dạng Table này để quay lại với dạng bảng thông thường. Dưới đây là một số cách để bỏ định dạng Table trong Excel:

Xem thêm: Cách kiểm tra trùng mã trong Excel: Tìm hiểu các công cụ và hàm hữu ích

2.1. Chuyển về dạng bảng thông thường

 • Bước 1: Click chuột vào bảng dữ liệu cần bỏ định dạng Table.
 • Bước 2: Chọn tab “Design” trong Table Tools.
 • Bước 3: Trong mục “Tools”, click vào nút “Convert to Range”.
 • Bước 4: Một hộp thoại sẽ hiện lên để xác nhận việc chuyển đổi. Click “Yes”.

Sau khi hoàn tất các bước trên, bảng dữ liệu sẽ được chuyển về dạng bảng thông thường, không còn định dạng Table nữa.

2.2. Dùng lệnh VBA để bỏ định dạng Table

Nếu bạn muốn bỏ định dạng Table cho nhiều bảng dữ liệu cùng lúc, việc thực hiện thủ công sẽ khá mất thời gian. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng lệnh VBA để tự động thực hiện việc bỏ định dạng Table cho các bảng dữ liệu.

Dưới đây là mã VBA để bỏ định dạng Table cho một bảng dữ liệu:

VBA
Sub ConvertTableToRange()
Dim tbl As ListObject
Set tbl = Selection.ListObject
tbl.Unlist
End Sub

Bạn chỉ cần chọn bảng dữ liệu cần bỏ định dạng Table, sau đó nhấn Alt + F8 để mở cửa sổ Macro. Tiếp theo, chọn macro “ConvertTableToRange” và nhấn nút “Run” để thực thi mã VBA. Bảng dữ liệu sẽ được chuyển về dạng bảng thông thường.

Xem thêm:Cách xóa đường kẻ và khung trong Microsoft Word 2010, 2013 và 2016

Bỏ định dạng Pivot Table trong Excel

Bỏ định dạng Table và Pivot Table trong Excel
Bỏ định dạng Pivot Table trong Excel

Để bỏ định dạng Pivot Table trong Excel, bạn có thể sử dụng hai cách sau đây:

 1. Cách bỏ định dạng bằng lệnh:

Bước 1: Chọn Pivot Table cần bỏ định dạng. Bước 2: Mở hộp thoại “PivotTable Options” bằng cách nhấn chuột phải vào Pivot Table và chọn “PivotTable Options” trong menu context. Bước 3: Trong hộp thoại “PivotTable Options”, chọn tab “Data”. Bước 4: Tại mục “Retain items deleted from the data source”, chọn “None”. Bước 5: Nhấn OK để xác nhận.

Sau khi hoàn thành các bước trên, Pivot Table sẽ bị bỏ định dạng và trở thành bảng dữ liệu thông thường.

 1. Cách bỏ định dạng bằng chuột:

Bước 1: Chọn Pivot Table cần bỏ định dạng. Bước 2: Nhấn chuột phải vào Pivot Table và chọn “Convert to Range” trong menu context. Bước 3: Một hộp thoại sẽ hiện lên để xác nhận việc chuyển đổi. Chọn “OK” để xác nhận.

Sau khi hoàn thành các bước trên, Pivot Table sẽ bị bỏ định dạng và trở thành bảng dữ liệu thông thường. Lưu ý rằng khi chuyển đổi Pivot Table sang bảng dữ liệu thông thường, các tính năng phân tích dữ liệu của Pivot Table sẽ không còn hiển thị nữa.

Bộ định dạng Table trong Excel

Bộ định dạng Table trong Excel

Gợi ý cho bạn:Chuyển bảng dọc thành ngang trong Excel và các cách khác để thay đổi cấu trúc bảng

Bộ định dạng Table trong Excel là một tính năng giúp tạo ra các bảng dữ liệu chuyên nghiệp với các đường viền, màu sắc và kiểu dáng được tùy chỉnh. Các tính năng chính của bộ định dạng Table bao gồm:

 • Tự động đánh dấu lại các ô trong bảng dữ liệu:

 • Khi thêm mới một hàng hoặc một cột vào bảng, định dạng Table sẽ tự động đánh dấu lại các ô trong bảng để phù hợp với định dạng.
 • Tính năng lọc dữ liệu:

 • Bộ định dạng Table cung cấp tính năng lọc dữ liệu giúp người dùng có thể dễ dàng lọc và tìm kiếm các bản ghi dựa trên các tiêu chí khác nhau.
 • Tính năng sắp xếp dữ liệu:

 • Người dùng có thể sắp xếp dữ liệu theo một hoặc nhiều tiêu chí khác nhau.
 • Tính năng tổng hợp dữ liệu:

 • Bộ định dạng Table cung cấp tính năng tổng hợp dữ liệu, cho phép người dùng tính tổng, trung bình, đếm, tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của một cột dữ liệu.
 • Tự động thêm mới hàng và đánh số thứ tự:

 • Khi thêm mới một hàng vào bảng dữ liệu, bộ định dạng Table sẽ tự động đánh số thứ tự cho hàng đó.
 • Tự động tạo đường viền:

 • Bộ định dạng Table tự động tạo ra các đường viền cho bảng dữ liệu, giúp bảng trở nên chuyên nghiệp và dễ đọc hơn.
 • Tự động tạo mẫu dữ liệu:

 • Bộ định dạng Table cung cấp tính năng tự động tạo mẫu dữ liệu, cho phép người dùng dễ dàng thêm mới dữ liệu vào bảng.

Để sử dụng bộ định dạng Table, người dùng chỉ cần chọn bảng dữ liệu cần định dạng, sau đó chọn tab “Insert” trong thanh ribbon và click vào nút “Table”. Sau đó, hộp thoại “Create Table” sẽ hiện ra, cho phép người dùng tùy chỉnh các thuộc tính của bảng.

Cách bỏ định dạng trang in trong Excel

Để bỏ định dạng trang in trong Excel, bạn có thể làm theo các bước sau:

Cách bỏ định dạng trang in trong Excel 2010:

 • Bước 1: Mở file Excel cần bỏ định dạng trang in.
 • Bước 2: Chọn tab “Page Layout” trên thanh ribbon.
 • Bước 3: Trong mục “Page Setup”, click vào nút “Page Setup” ở góc dưới bên phải của nhóm.
 • Bước 4: Trong hộp thoại “Page Setup”, chọn tab “Sheet”.
 • Bước 5: Trong mục “Print”, bỏ chọn các tùy chọn “Print Area”, “Print Titles”, “Print Gridlines” và “Print Headings”.
 • Bước 6: Click “OK” để lưu các thay đổi và đóng hộp thoại.

Sau khi hoàn tất các bước trên, các định dạng trang in trong Excel 2010 sẽ được bỏ đi.

Cách bỏ định dạng trang in trong Excel:

 • Bước 1: Mở file Excel cần bỏ định dạng trang in.
 • Bước 2: Chọn tab “Page Layout” trên thanh ribbon.
 • Bước 3: Trong mục “Page Setup”, click vào nút “Print Titles” ở góc dưới bên phải của nhóm.
 • Bước 4: Trong hộp thoại “Page Setup – Sheet”, chọn tab “Sheet”.
 • Bước 5: Trong mục “Print”, bỏ chọn các tùy chọn “Print Area”, “Print Titles”, “Print Gridlines” và “Print Headings”.
 • Bước 6: Click “OK” để lưu các thay đổi và đóng hộp thoại.

Sau khi hoàn tất các bước trên, các định dạng trang in trong Excel sẽ được bỏ đi.

Xem thêm:Cách xóa đường kẻ và khung trong Microsoft Word 2010, 2013 và 2016

Loại bỏ định dạng bảng trong Word

Để loại bỏ định dạng bảng trong Word, bạn có thể làm theo các bước sau:

 • Bước 1: Chọn bảng cần loại bỏ định dạng.
 • Bước 2: Chọn tab “Table Tools” trong thanh ribbon.
 • Bước 3: Chọn “Design” và tìm kiếm nhóm “Table Styles”.
 • Bước 4: Nhấn vào nút “More” ở cuối nhóm để mở hộp thoại “Table Styles”.
 • Bước 5: Chọn “Clear” ở dưới cùng trong danh sách các kiểu bảng để xóa tất cả các định dạng và hiệu ứng của bảng.
 • Bước 6: Nhấn OK để hoàn tất.

Sau khi thực hiện các bước trên, định dạng bảng sẽ bị xóa và bảng sẽ trở thành dạng văn bản thông thường.

Cách bỏ khung mặc định trong Excel

Để bỏ khung mặc định trong Excel, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Chọn các ô hoặc toàn bộ bảng mà bạn muốn bỏ khung.
 2. Nhấn chuột phải vào vùng đã chọn và chọn “Format Cells” (Định dạng ô) trong menu đầu xuống.
 3. Trong hộp thoại “Format Cells”, chọn thẻ “Border” (Đường viền).
 4. Chọn “None” (Không có) để bỏ hết đường viền trong các ô đã chọn.
 5. Nhấn OK để lưu lại.

Sau khi thực hiện các bước trên, các ô đã chọn sẽ không còn có khung mặc định nữa.

Cách tắt Table Tools trong Excel

Table Tools là một thanh công cụ hiển thị khi chúng ta đang làm việc với bảng dữ liệu trong Excel. Thanh công cụ này cung cấp cho chúng ta các tính năng để tùy chỉnh bảng dữ liệu và hiển thị các công cụ liên quan đến bảng dữ liệu.

Để tắt Table Tools trong Excel, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

 1. Click chuột vào bất kỳ nơi trên bảng dữ liệu.
 2. Thanh Table Tools sẽ hiển thị trên thanh menu, bao gồm hai tab: Design và Layout.
 3. Click vào tab “Design”.
 4. Tìm và click vào nút “Convert to Range” trong nhóm “Tools” ở góc phải của tab.
 5. Một hộp thoại xác nhận sẽ hiện ra, hỏi bạn có chắc chắn muốn chuyển đổi bảng thành dạng phạm vi hay không. Chọn “Yes”.
 6. Sau khi chuyển đổi xong, thanh Table Tools sẽ tự động biến mất, và bảng dữ liệu sẽ trở thành một phạm vi thông thường trong Excel.

Tổng kết:

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về các cách bỏ định dạng bảng trong Excel, bao gồm bỏ định dạng Table, bỏ định dạng Pivot Table và bỏ định dạng trang in. Chúng ta cũng đã tìm hiểu về cách sử dụng và các tính năng của bộ định dạng Table trong Excel. Để bỏ khung mặc định trong Excel, chúng ta có thể thực hiện thông qua cách thêm một đường viền trắng. Cuối cùng, để tắt Table Tools trong Excel, chúng ta có thể click chuột vào bất kỳ vị trí nào trên bảng dữ liệu hoặc click chuột vào tab khác.

Chuyên mục: BlogHọc ExcelHỏi Đáp

0 ( 0 bình chọn )

Giãn khoảng cách giữa các dòng trong Word

Hôm qua 03h:07

Nội dung bài viết Cách giãn dòng chuẩn trong Word là bao nhiêu?Cách giãn khoảng cách giữa các dòng trong Word 2010Cách chỉnh khoảng cách giữa các đoạn trong Word 2010Khoảng cách giữa các đoạn trong WordCách giãn chữ trong WordCách giãn ô trong WordCách chỉnh dòng trong WordGiãn khoảng cách chữ trong WordKết luậnGiãn […]

Bảng word bị lỗi font – Cách khắc phục và sử dụng phần mềm sửa lỗi font chữ

Hôm qua 03h:09

Nội dung bài viết Chuyển PDF sang Word bị lỗi fontFile Word bị lỗi fontFile Word bị lỗi font chữTại sao chuyển PDF sang Word bị lỗi font?Sửa file Word bị lỗi font onlineSửa lỗi phông chữ trong Word 2010Bảng word bị lỗi font-Phần mềm sửa lỗi font chữ trong WordSửa lỗi font chữ onlineCách […]

100+ Tải Hình Ảnh Hoa Và Bánh Chúc Mừng Sinh Nhật Đẹp Cho Nam Và Nữ

05/06/2023 02:45

Nội dung bài viết Tải hình ảnh hoa chúc mừng sinh nhật đẹp lung linhHình ảnh hoa hồng và bánh sinh nhật tặng sinh nhật cho nữHình ảnh hoa và bánh sinh nhật sinh nhật cho namTạm kếtCác bạn đang tìm những hình ảnh hoa sinh nhật, bánh sinh nhật đẹp nhất để làm mẫu […]

100+ Hình Ảnh Con Gái Cute Dễ Thương, Con Gái Che Mặt, Anime Ngầu Nhất

05/06/2023 01:36

Nội dung bài viết Hình ảnh con gái cute dễ thươngHình ảnh con gái cute che mặt đẹp nhấtHình ảnh con gái anime, manga ngầuTạm kếtNhững hình ảnh bạn gái, bạn nữ dễ thương, cute luôn khiến chúng ta thấy hạnh phúc vầ phấn khích đúng không? Dưới đây là bộ sưu tập những hình […]

100+ Những Hình Ảnh Hài Hước Cute, Meme Bá Đạo Nhất Về Tình Yêu, Cuộc Sống Trên Mạng

05/06/2023 00:30

Nội dung bài viết Những hình ảnh hài hước cute về cuộc sống, tình yêu nhất Việt NamNhững hình ảnh, meme hài hước, bựa nhất trên mạngTạm kếtCác bạn đang tìm kiếm những hình ảnh hài hước, meme bá đạo nhất. Dưới đây là những hình ảnh hài hước cute về tình yêu, về cuộc […]

Link Xác Minh Danh Tính 929 Facebook? Không Thể Xác Minh Danh Tính Facebook Thì Làm Thế Nào?

04/06/2023 06:02

Nội dung bài viết Xác nhận danh tính facebook để làm gì?Link xác minh danh tính 929 facebookXác minh danh tính facebook nhanh bằng 2 cáchXác nhận danh tính facebook bằng số điện thoạiXác nhận danh tính thiết bị bạn đăng nhậpKhông thể xác minh danh tính facebook?Tạm kếtTrong một số trường hợp khi các […]

100+ Hình Nền Điện Thoại Buồn Tâm Trạng Màu Đen, Cô Đơn Muốn Khóc Nam, Nữ

04/06/2023 05:16

Nội dung bài viết Hình nền tâm trạng cho điện thoạiHình nền buồn tâm trạng nam, nữHình nền buồn màu đen, cô đơn, muốn khócTạm kết   Trong cuộc sống, chúng ta không chỉ trải qua những khoảnh khắc vui vẻ và hạnh phúc, mà còn phải đối mặt với những thất bại và nỗi […]

Giải Mãi Trend Vịt Vàng. 100+ Avatar Vịt Vàng Cute, Ngầu, Cầm Phóng Lợn Siêu Chất

04/06/2023 04:02

Nội dung bài viết Nguồn gốc vịt vàngHot trend vịt vàng từ đâu ra?100+ avatar vịt vàng cute, ngầu, cầm phóng lợn siêu chấtTạm kếtTrend set avatar vịt vàng đã từng rất hot, xuất hiện kín các newfeed facebook, xâm chiến gần như mạng xã hội Facebook? Vậy avatar vịt vàng là như thế nào? […]

100+ Avatar Đôi Anime Ngầu, Avatar Đôi Bạn Thân Cute, Lạnh Lùng, Cặp Người Thật Chất, Siêu Bựa

04/06/2023 02:31

Nội dung bài viết Avatar facebook đôi bựa, avatar cặp người thật chấtAvatar đôi bạn thân, best hài bựaAvatar đôi anime ngầu, cho cặp đôi lạnh lùngTạm kếtCác từ khoá tìm kiếm liên quanCác bạn đang tìm kiếm những set avatar đôi ngầu, avatar đôi bạn thân cute, lạnh lùng đến hài bựa. Dưới đây […]

Cách cài đặt và tùy chỉnh, ngắt, tạo Header/ Footer trong Word 2010, 2013, 2016, 2019

03/06/2023 16:16

Nội dung bài viết Tạo Header trong Word 2010Tạo Header trên Mọi TrangTạo Header trên Trang Thứ BaTạo Header và Footer Trên Các Trang Cụ ThểĐiều Chỉnh Kích Thước của Header và FooterNgắt Liên Kết của Header và Footer trong Word 2016Kết luậnCâu hỏi thường gặp (FAQs)Header và Footer là những phần thông tin quan […]

[Update] Cách Sửa lỗi font chữ trong Word khi tải về trên điện thoại và máy tính

03/06/2023 15:14

Nội dung bài viết Tại sao lỗi font chữ xảy ra khi tải về?1. Các vấn đề về cài đặt2. Incompatibility giữa các phiên bản Word3. Virus hoặc phần mềm độc hạiCách sửa lỗi font chữ trên máy tính Win 10Cách sửa lỗi phông chữ trong Word trên điện thoạiPhần mềm sửa lỗi font chữ […]

[Tips] Bật check spelling trong Word – Kiểm tra lỗi chính tả trong Word online

03/06/2023 15:02

Nội dung bài viết Hướng dẫn bật chức năng kiểm tra lỗi chính tả – Bật check spelling trong WordTổ hợp phím kiểm tra lỗi chính tảKiểm tra lỗi chính tả trong Word onlineSửa lỗi chính tả trong Word 2010Cách kiểm tra lỗi chính tả tiếng Việt trong Word 2010Cách kiểm tra lỗi chính tả […]