Cách đếm có điều kiện trong Excel: Hướng dẫn sử dụng các hàm đếm số lượng

Excel là một công cụ mạnh mẽ để quản lý và phân tích dữ liệu. Với những bảng tính phức tạp, đôi khi bạn cần đếm số lượng các giá trị có điều kiện. May mắn thay, Excel cung cấp nhiều hàm đếm có điều kiện để giúp bạn thực hiện công việc này một cách dễ dàng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các hàm và Cách đếm có điều kiện trong Excel, cách sử dụng chúng.

Tổng quan về hàm COUNTIF

Cách đếm có điều kiện trong Excel
Tổng quan về hàm COUNTIF

Xem thêm:[Update] Cách Đánh Dấu Dữ Liệu Trùng Trong Excel – Google Sheet: Hàm, Lọc và Tô Màu

Hàm COUNTIF là một trong những hàm đếm có điều kiện phổ biến nhất trong Excel. Hàm này giúp bạn đếm số lượng các ô trong một phạm vi được chỉ định mà đáp ứng một điều kiện cụ thể. Cú pháp của hàm COUNTIF như sau:

scss

=COUNTIF(range, criteria)
Trong đó:

range: Phạm vi các ô mà bạn muốn đếm.
criteria: Điều kiện cụ thể để đếm các ô trong phạm vi.
Ví dụ, nếu bạn muốn đếm số lượng các ô trong phạm vi A1:A10 mà có giá trị bằng “apple”, bạn có thể sử dụng công thức sau:

less

=COUNTIF(A1:A10, “apple”)

Hàm COUNTIF nhiều điều kiện

Một trong những tính năng hữu ích của hàm COUNTIF là bạn có thể sử dụng nhiều điều kiện khác nhau để đếm số lượng các ô trong phạm vi. Để làm điều này, bạn có thể sử dụng ký tự đại diện “?” để đại diện cho một ký tự bất kỳ hoặc ký tự đại diện “*” để đại diện cho một chuỗi bất kỳ. Ví dụ:

Đếm số lượng các ô trong phạm vi A1:A10 có giá trị bắt đầu bằng chữ “a”:
less
=COUNTIF(A1:A10, “a*”)
Đếm số lượng các ô trong phạm vi A1:A10 có giá trị kết thúc bằng chữ “ing”:
less
=COUNTIF(A1:A10, “*ing”)
Đếm số lượng các ô trong phạm vi A1:A10 có giá trị là “apple” hoặc “banana”:
ruby
=COUNTIF(A1:A10, {“apple”,”banana”})

Hàm đếm có điều kiện COUNTA

Cách đếm có điều kiện trong Excel
Hàm đếm có điều kiện COUNTA

Xem thêm:Cách kiểm tra trùng mã trong Excel: Tìm hiểu các công cụ và hàm hữu ích

Hàm đếm có điều kiện COUNTA trong Excel được sử dụng để đếm số lượng các ô trong phạm vi đã cho mà có giá trị (không rỗng). Cú pháp của hàm COUNTA như sau:

scss

=COUNTA(range)

Trong đó:

range: Phạm vi các ô mà bạn muốn đếm số lượng các ô có giá trị (không rỗng).

 • Ví dụ, nếu bạn muốn đếm số lượng các ô trong phạm vi A1:A10 mà có giá trị (không rỗng), bạn có thể sử dụng công thức sau:

less

=COUNTA(A1:A10)

 • Lưu ý rằng hàm COUNTA sẽ đếm cả các ô có giá trị rỗng (“”) và các ô có chứa các ký tự trắng (space). Nếu bạn muốn đếm số lượng các ô có giá trị khác rỗng, bạn có thể sử dụng hàm COUNTIF với điều kiện “<>” (khác rỗng). Ví dụ:

less

=COUNTIF(A1:A10, “<>”)

Hàm đếm số lượng có điều kiện

Hàm COUNTIFS là một hàm đếm số lượng có điều kiện trong Excel. Hàm này cho phép bạn đếm số lượng các ô trong một phạm vi mà đáp ứng nhiều điều kiện khác nhau. Cú pháp của hàm COUNTIFS như sau:

css

=COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, [criteria_range2], [criteria2]…)
Trong đó:

 • criteria_range1 là phạm vi các ô mà bạn muốn đếm.
 • criteria1 là điều kiện cụ thể mà các ô trong criteria_range1 phải đáp ứng để được đếm.
 • Bạn có thể thêm nhiều cặp tham số criteria_range và criteria để đếm số lượng các ô đáp ứng nhiều điều kiện khác nhau.
 • Ví dụ, nếu bạn muốn đếm số lượng các ô trong phạm vi A1:A10 mà có giá trị bằng “apple” và có giá trị trong phạm vi B1:B10 bằng “red”, bạn có thể sử dụng công thức sau:
 • less=COUNTIFS(A1:A10, “apple”, B1:B10, “red”)
 • Điều này sẽ trả về số lượng các ô trong phạm vi A1:A10 mà có giá trị bằng “apple” và có giá trị trong phạm vi B1:B10 bằng “red”. Bạn cũng có thể sử dụng các toán tử so sánh khác như “>”, “<“, “>=”, “<=”, “<>” để thực hiện các điều kiện so sánh khác nhau.
 • Lưu ý rằng khi sử dụng hàm COUNTIFS, tất cả các điều kiện đều phải được đáp ứng đồng thời để ô được đếm. Nếu bạn muốn đếm số lượng các ô đáp ứng ít nhất một điều kiện, bạn có thể sử dụng hàm COUNTIF hoặc kết hợp nhiều hàm COUNTIFS với toán tử OR.

Hàm đếm số lượng trong Excel

Cách đếm có điều kiện trong Excel
Hàm đếm số lượng trong Excel

Gợi ý cho bạn:Cách xuống dòng trong cùng 1 ô Excel – Kỹ năng cần thiết cho công việc

Hàm đếm số lượng trong Excel là hàm COUNT, được sử dụng để đếm số lượng các giá trị số trong một phạm vi được chỉ định. Cú pháp của hàm COUNT như sau:

=COUNT(value1, [value2], ...)

Trong đó:

 • value1 là giá trị đầu tiên hoặc phạm vi các giá trị mà bạn muốn đếm.
 • [value2], ... là các giá trị khác hoặc các phạm vi giá trị khác nếu bạn muốn đếm nhiều hơn một giá trị.

Ví dụ, để đếm số lượng các giá trị số trong phạm vi A1:A10, bạn có thể sử dụng công thức sau:

=COUNT(A1:A10)

Hàm COUNT cũng có thể được sử dụng để đếm số lượng các giá trị khác nhau trong một phạm vi. Ví dụ, để đếm số lượng các giá trị duy nhất trong phạm vi A1:A10, bạn có thể sử dụng công thức sau:

=SUM(1/COUNTIF(A1:A10, A1:A10))

Lưu ý rằng khi sử dụng hàm COUNT để đếm số lượng các giá trị trong một phạm vi, Excel sẽ bỏ qua các ô trống trong phạm vi đó. Nếu bạn muốn đếm cả các ô trống, bạn có thể sử dụng hàm COUNTA thay vì hàm COUNT.

Hàm đếm số lần xuất hiện

Để đếm số lần xuất hiện của một giá trị cụ thể trong một phạm vi, ta có thể sử dụng hàm COUNTIF như đã đề cập ở trên. Nếu muốn đếm số lần xuất hiện của tất cả các giá trị duy nhất trong một phạm vi, ta có thể sử dụng hàm COUNTIF kết hợp với hàm IF và hàm FREQUENCY.

Cụ thể, ta có thể làm như sau:

 1. Sử dụng hàm IF để tạo ra một mảng các giá trị duy nhất trong phạm vi ban đầu. Công thức có thể như sau:

ruby

=IF(COUNTIF($A$1:A1,A1)=1,A1,””)

 1. Dùng hàm FREQUENCY để đếm số lượng lần xuất hiện của mỗi giá trị trong mảng giá trị duy nhất. Công thức có thể như sau:
=FREQUENCY(IF($A$1:$A$10<>"",$A$1:$A$10),$E$1:$E$5)

Trong đó:

 • Phạm vi $A$1:$A$10 là phạm vi dữ liệu ban đầu.
 • $E$1:$E$5 là phạm vi chứa các giá trị duy nhất.
 • Công thức được nhập dưới dạng một công thức mảng, vì vậy sau khi nhập công thức, ta cần nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter để kích hoạt công thức mảng.

Sau khi thực hiện các bước trên, ta sẽ có một bảng đếm số lần xuất hiện của mỗi giá trị duy nhất trong phạm vi ban đầu.

Xem thêm:Cách xóa khoảng trắng trong Excel: Hướng dẫn chi tiết và đầy đủ

Hàm COUNTIFS trong Excel”

Hàm COUNTIFS trong Excel là một hàm đếm có điều kiện cho phép đếm số lượng các ô trong một phạm vi thỏa mãn nhiều điều kiện khác nhau. Cú pháp của hàm COUNTIFS như sau:

COUNTIFS(range1, criteria1, [range2], [criteria2],...)

Trong đó:

 • range1 là phạm vi cần đếm.
 • criteria1 là điều kiện đầu tiên để đếm các ô trong range1.
 • range2, criteria2,… là các phạm vi và điều kiện tiếp theo để đếm các ô trong đó.

Chú ý rằng tất cả các phạm vi và điều kiện đều phải có cùng kích thước.

Ví dụ, để đếm số lượng các ô trong phạm vi A1:A10 có giá trị bằng “apple” và số lượng các ô trong phạm vi B1:B10 có giá trị lớn hơn 5, bạn có thể sử dụng công thức sau:

=COUNTIFS(A1:A10, "apple", B1:B10, ">5")

Hàm COUNTIFS có thể được sử dụng với nhiều điều kiện khác nhau để đếm số lượng các ô thỏa mãn các điều kiện đó.

Tổng kết:

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về các hàm đếm có điều kiện trong Excel, bao gồm hàm COUNTIF, COUNTIFS và COUNTA. Mỗi hàm có cách sử dụng và ứng dụng riêng trong việc đếm số lượng các giá trị trong một phạm vi dữ liệu. Việc nắm vững các hàm này sẽ giúp bạn dễ dàng xử lý và phân tích dữ liệu trong Excel một cách hiệu quả.

Chuyên mục: BlogHọc ExcelHọc Excel cơ bảnHọc Excel nâng caoHọc word

0 ( 0 bình chọn )

Giãn khoảng cách giữa các dòng trong Word

Hôm qua 05h:47

Nội dung bài viết Cách giãn dòng chuẩn trong Word là bao nhiêu?Cách giãn khoảng cách giữa các dòng trong Word 2010Cách chỉnh khoảng cách giữa các đoạn trong Word 2010Khoảng cách giữa các đoạn trong WordCách giãn chữ trong WordCách giãn ô trong WordCách chỉnh dòng trong WordGiãn khoảng cách chữ trong WordKết luậnGiãn […]

Bảng word bị lỗi font – Cách khắc phục và sử dụng phần mềm sửa lỗi font chữ

Hôm qua 05h:49

Nội dung bài viết Chuyển PDF sang Word bị lỗi fontFile Word bị lỗi fontFile Word bị lỗi font chữTại sao chuyển PDF sang Word bị lỗi font?Sửa file Word bị lỗi font onlineSửa lỗi phông chữ trong Word 2010Bảng word bị lỗi font-Phần mềm sửa lỗi font chữ trong WordSửa lỗi font chữ onlineCách […]

100+ Tải Hình Ảnh Hoa Và Bánh Chúc Mừng Sinh Nhật Đẹp Cho Nam Và Nữ

05/06/2023 02:45

Nội dung bài viết Tải hình ảnh hoa chúc mừng sinh nhật đẹp lung linhHình ảnh hoa hồng và bánh sinh nhật tặng sinh nhật cho nữHình ảnh hoa và bánh sinh nhật sinh nhật cho namTạm kếtCác bạn đang tìm những hình ảnh hoa sinh nhật, bánh sinh nhật đẹp nhất để làm mẫu […]

100+ Hình Ảnh Con Gái Cute Dễ Thương, Con Gái Che Mặt, Anime Ngầu Nhất

05/06/2023 01:36

Nội dung bài viết Hình ảnh con gái cute dễ thươngHình ảnh con gái cute che mặt đẹp nhấtHình ảnh con gái anime, manga ngầuTạm kếtNhững hình ảnh bạn gái, bạn nữ dễ thương, cute luôn khiến chúng ta thấy hạnh phúc vầ phấn khích đúng không? Dưới đây là bộ sưu tập những hình […]

100+ Những Hình Ảnh Hài Hước Cute, Meme Bá Đạo Nhất Về Tình Yêu, Cuộc Sống Trên Mạng

05/06/2023 00:30

Nội dung bài viết Những hình ảnh hài hước cute về cuộc sống, tình yêu nhất Việt NamNhững hình ảnh, meme hài hước, bựa nhất trên mạngTạm kếtCác bạn đang tìm kiếm những hình ảnh hài hước, meme bá đạo nhất. Dưới đây là những hình ảnh hài hước cute về tình yêu, về cuộc […]

Link Xác Minh Danh Tính 929 Facebook? Không Thể Xác Minh Danh Tính Facebook Thì Làm Thế Nào?

04/06/2023 06:02

Nội dung bài viết Xác nhận danh tính facebook để làm gì?Link xác minh danh tính 929 facebookXác minh danh tính facebook nhanh bằng 2 cáchXác nhận danh tính facebook bằng số điện thoạiXác nhận danh tính thiết bị bạn đăng nhậpKhông thể xác minh danh tính facebook?Tạm kếtTrong một số trường hợp khi các […]

100+ Hình Nền Điện Thoại Buồn Tâm Trạng Màu Đen, Cô Đơn Muốn Khóc Nam, Nữ

04/06/2023 05:16

Nội dung bài viết Hình nền tâm trạng cho điện thoạiHình nền buồn tâm trạng nam, nữHình nền buồn màu đen, cô đơn, muốn khócTạm kết   Trong cuộc sống, chúng ta không chỉ trải qua những khoảnh khắc vui vẻ và hạnh phúc, mà còn phải đối mặt với những thất bại và nỗi […]

Giải Mãi Trend Vịt Vàng. 100+ Avatar Vịt Vàng Cute, Ngầu, Cầm Phóng Lợn Siêu Chất

04/06/2023 04:02

Nội dung bài viết Nguồn gốc vịt vàngHot trend vịt vàng từ đâu ra?100+ avatar vịt vàng cute, ngầu, cầm phóng lợn siêu chấtTạm kếtTrend set avatar vịt vàng đã từng rất hot, xuất hiện kín các newfeed facebook, xâm chiến gần như mạng xã hội Facebook? Vậy avatar vịt vàng là như thế nào? […]

100+ Avatar Đôi Anime Ngầu, Avatar Đôi Bạn Thân Cute, Lạnh Lùng, Cặp Người Thật Chất, Siêu Bựa

04/06/2023 02:31

Nội dung bài viết Avatar facebook đôi bựa, avatar cặp người thật chấtAvatar đôi bạn thân, best hài bựaAvatar đôi anime ngầu, cho cặp đôi lạnh lùngTạm kếtCác từ khoá tìm kiếm liên quanCác bạn đang tìm kiếm những set avatar đôi ngầu, avatar đôi bạn thân cute, lạnh lùng đến hài bựa. Dưới đây […]

Cách cài đặt và tùy chỉnh, ngắt, tạo Header/ Footer trong Word 2010, 2013, 2016, 2019

03/06/2023 16:16

Nội dung bài viết Tạo Header trong Word 2010Tạo Header trên Mọi TrangTạo Header trên Trang Thứ BaTạo Header và Footer Trên Các Trang Cụ ThểĐiều Chỉnh Kích Thước của Header và FooterNgắt Liên Kết của Header và Footer trong Word 2016Kết luậnCâu hỏi thường gặp (FAQs)Header và Footer là những phần thông tin quan […]

[Update] Cách Sửa lỗi font chữ trong Word khi tải về trên điện thoại và máy tính

03/06/2023 15:14

Nội dung bài viết Tại sao lỗi font chữ xảy ra khi tải về?1. Các vấn đề về cài đặt2. Incompatibility giữa các phiên bản Word3. Virus hoặc phần mềm độc hạiCách sửa lỗi font chữ trên máy tính Win 10Cách sửa lỗi phông chữ trong Word trên điện thoạiPhần mềm sửa lỗi font chữ […]

[Tips] Bật check spelling trong Word – Kiểm tra lỗi chính tả trong Word online

03/06/2023 15:02

Nội dung bài viết Hướng dẫn bật chức năng kiểm tra lỗi chính tả – Bật check spelling trong WordTổ hợp phím kiểm tra lỗi chính tảKiểm tra lỗi chính tả trong Word onlineSửa lỗi chính tả trong Word 2010Cách kiểm tra lỗi chính tả tiếng Việt trong Word 2010Cách kiểm tra lỗi chính tả […]