[Share] Cách Trộn, Sắp xếp, Random Ngẫu Nhiên Danh Sách Trong Excel-Hướng Dẫn Chi Tiết

Nếu bạn là một người làm việc với các danh sách và bảng tính trên Excel, thì bạn chắc hẳn đã từng cần đến việc sắp xếp, trộn hoặc xáo trộn các dữ liệu trong bảng tính của mình. Trong bài viết này, thich.vn sẽ tìm hiểu về Cách Trộn, sắp xếp Ngẫu Nhiên Danh Sách Trong Excel, cụ thể là cách sử dụng các hàm và tính năng của Excel để trộn và xáo trộn các dữ liệu trong bảng tính.

Tổng Quan

Trong Excel, có nhiều cách để sắp xếp và trộn dữ liệu trong bảng tính. Các phương pháp này bao gồm sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z hoặc từ Z đến A, sắp xếp theo giá trị, sắp xếp theo màu sắc, và còn nhiều phương pháp khác nữa. Tuy nhiên, để trộn ngẫu nhiên danh sách, chúng ta cần sử dụng một số công cụ và tính năng khác nhau.

Sắp Xếp, Random Ngẫu Nhiên Trong Excel

Để sắp xếp ngẫu nhiên danh sách trong Excel, chúng ta có thể sử dụng tính năng “Sắp xếp ngẫu nhiên” của Excel. Để sử dụng tính năng này, chúng ta có thể làm theo các bước sau:

  1. Chọn các ô chứa dữ liệu mà bạn muốn sắp xếp.
  2. Nhấp vào tab “Dữ liệu” trên thanh công cụ Excel.
  3. Nhấp vào nút “Sắp xếp ngẫu nhiên” trong phần “Công cụ dữ liệu”.
  4. Chọn “Có tiêu đề” nếu danh sách của bạn có tiêu đề, hoặc bỏ chọn nếu không có.
  5. Nhấp vào nút “OK”.
Cách Trộn Ngẫu Nhiên Danh Sách Trong Excel
Sắp Xếp Ngẫu Nhiên Trong Excel

Xem thêm:[Update] Cách Unprotect Sheet Trong Excel Và Google Sheet – Mở Khóa Sheet Excel Quên Mật Khẩu

Sau khi bạn đã hoàn thành các bước trên, danh sách của bạn sẽ được sắp xếp ngẫu nhiên. Tuy nhiên, tính năng này không cho phép bạn trộn và xáo trộn các dữ liệu trong danh sách.

Hàm Trộn Dữ Liệu Trong Excel

Để trộn dữ liệu trong danh sách của bạn, chúng ta có thể sử dụng hàm “RAND” của Excel. Hàm này sẽ tạo ra một số ngẫu nhiên từ 0 đến 1 cho mỗi ô trong danh sách. Sau đó, chúng ta có thể sắp xếp danh sách dữ liệu theo thứ tự của các số này để tạo ra một danh sách mới hoàn toàn trộn ngẫu nhiên. Dưới đây là các bước cụ thể để trộn dữ liệu trong Excel bằng hàm RAND.

Cách Trộn Ngẫu Nhiên Danh Sách Trong Excel
Hàm Trộn Dữ Liệu Trong Excel

1. Chuẩn bị danh sách dữ liệu

Đầu tiên, bạn cần chuẩn bị danh sách dữ liệu mà bạn muốn trộn ngẫu nhiên. Bạn có thể nhập dữ liệu trực tiếp vào Excel hoặc sao chép từ một tài liệu khác.

2. Tạo một cột số ngẫu nhiên

Tiếp theo, hãy tạo một cột mới trong bảng tính của mình để chứa các số ngẫu nhiên được tạo bởi hàm RAND. Để tạo ra các số này, hãy nhập công thức “=RAND()” vào ô đầu tiên của cột này và sao chép công thức này cho tất cả các ô còn lại trong cột.

3. Sắp xếp danh sách dữ liệu theo cột số ngẫu nhiên

Sau khi bạn đã tạo ra cột số ngẫu nhiên, hãy sắp xếp danh sách dữ liệu của mình theo thứ tự của các số này để tạo ra một danh sách mới hoàn toàn trộn ngẫu nhiên. Để làm điều này, hãy chọn toàn bộ bảng tính của mình, sau đó nhấn vào tab “Data” và chọn “Sort”. Trong hộp thoại Sort, hãy chọn cột số ngẫu nhiên làm cột sắp xếp chính và chọn “Ascending” hoặc “Descending” tùy ý.

4. Hoàn thành danh sách dữ liệu trộn ngẫu nhiên

Sau khi bạn đã sắp xếp danh sách dữ liệu của mình theo cột số ngẫu nhiên, bạn đã hoàn thành việc tạo ra một danh sách mới hoàn toàn trộn ngẫu nhiên. Bây giờ bạn có thể lưu danh sách mới này và sử dụng nó cho mục đích của mình.

Hàm Random Không Lặp Lại Trong Excel

Nếu bạn muốn tạo ra một danh sách trộn ngẫu nhiên mà không có bất kỳ giá trị nào được lặp lại, bạn có thể sử dụng hàm “RANDBETWEEN” của Excel. Hàm này sẽ tạo ra một số ngẫu nhiên trong một phạm vi được chỉ định, và nó sẽ không tạo ra bất kỳ số nào được lặp lại trong danh sách.

Cách Trộn Ngẫu Nhiên Danh Sách Trong Excel
Hàm Random Không Lặp Lại Trong Excel

Xem thêm:[Share] Cách Đặt Công Thức Tính Phần Trăm Trong Excel: Hàm Tính % và Hàm IF

Cách sử dụng hàm RANDBETWEEN

Để sử dụng hàm RANDBETWEEN, bạn cần nhập các giá trị giới hạn cho phạm vi ngẫu nhiên trong danh sách. Ví dụ, nếu bạn muốn tạo ra một danh sách trộn ngẫu nhiên các số từ 1 đến 10 mà không có số nào được lặp lại, bạn có thể sử dụng công thức sau:

=SORTBY(RANDBETWEEN(1,10),RANDBETWEEN(1,100),0)

Trong đó, hàm RANDBETWEEN(1,10) tạo ra một danh sách các số ngẫu nhiên từ 1 đến 10, và hàm RANDBETWEEN(1,100) tạo ra một danh sách các số ngẫu nhiên từ 1 đến 100. Chúng ta sử dụng hàm SORTBY để sắp xếp danh sách theo thứ tự ngẫu nhiên dựa trên danh sách số ngẫu nhiên thứ hai.

Hàm RANDBETWEEN cũng có thể được sử dụng để tạo ra một danh sách trộn ngẫu nhiên các tên. Để làm điều này, bạn cần nhập các tên của mình vào một danh sách, sau đó sử dụng hàm RANDBETWEEN để tạo ra một danh sách các số ngẫu nhiên từ 1 đến số lượng tên trong danh sách. Sau đó, bạn có thể sử dụng hàm INDEX để truy xuất tên tương ứng với các số ngẫu nhiên đó. Ví dụ:

=INDEX(A1:A10,RANDBETWEEN(1,10))

Trong đó, danh sách tên của bạn được nhập vào các ô A1 đến A10. Hàm RANDBETWEEN(1,10) tạo ra một số ngẫu nhiên từ 1 đến 10, và hàm INDEX truy xuất tên tương ứng với số ngẫu nhiên đó từ danh sách tên của bạn.

Cách đảo lộn các dòng trong Excel

Đôi khi, khi bạn làm việc với bảng tính Excel, bạn cần đảo lộn các dòng trong bảng tính. Điều này có thể giúp bạn kiểm tra các giá trị trong bảng tính một cách dễ dàng hơn hoặc thay đổi vị trí của các dòng để tạo ra các danh sách mới.

Cách đảo lộn các dòng trong Excel
Cách đảo lộn các dòng trong Excel

Để đảo lộn các dòng trong Excel, bạn có thể sử dụng chức năng “Sắp xếp ngược” (Sort Descending). Các bước sau đây sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện điều này:

Bước 1:

Chọn các dòng bạn muốn đảo lộn bằng cách nhấp vào số hàng trên bảng tính. Nếu bạn muốn chọn toàn bộ bảng tính, bạn có thể nhấp vào nút “Select All” (Chọn tất cả) ở góc trái bên trên của bảng tính (hoặc nhấn tổ hợp phím “Ctrl” + “A”).

Bước 2:

Nhấp vào tab “Data” (Dữ liệu) ở thanh công cụ ở đầu trang và chọn “Sort Descending” (Sắp xếp ngược).

Bước 3:

Xác nhận rằng bạn muốn sắp xếp bằng cách chọn “Expand the selection” (Mở rộng lựa chọn) và “My data has headers” (Dữ liệu của tôi có tiêu đề) nếu có tiêu đề. Sau đó, nhấn “Sort” (Sắp xếp).

Bước 4:

Bảng tính của bạn sẽ được sắp xếp ngược lại theo thứ tự các dòng ban đầu.

Lưu ý:

Nếu bạn không muốn sắp xếp lại các dòng, bạn có thể tạo một bản sao của bảng tính và sắp xếp lại bản sao đó thay vì bảng tính gốc.

Ví dụ, nếu bạn có một danh sách các tên của nhân viên theo thứ tự bảng chữ cái, bạn có thể đảo lộn danh sách này để dễ dàng kiểm tra các tên theo thứ tự ngẫu nhiên.

Xáo trộn dữ liệu ngẫu nhiên

Đôi khi bạn muốn xáo trộn toàn bộ dữ liệu trong một bảng để tạo ra một thứ tự hoàn toàn mới, bạn có thể sử dụng tính năng “Xáo trộn” của Excel.

Để xáo trộn các dòng trong một bảng, hãy làm theo các bước sau:

  1. Chọn tất cả các ô trong bảng của bạn.
  2. Tại thanh công cụ, chọn tab “Dữ liệu”.
  3. Trong nhóm “Công cụ”, chọn “Xáo trộn”.
  4. Một hộp thoại “Xáo trộn” sẽ hiển thị. Hãy chắc chắn rằng “Xáo trộn các hàng” được chọn.
  5. Nhấn OK để xáo trộn toàn bộ dữ liệu trong bảng của bạn.

Sau khi hoàn thành, các dòng trong bảng của bạn sẽ được xáo trộn ngẫu nhiên để tạo ra một thứ tự mới hoàn toàn.

Gợi ý cho bạn:[Update] Cách so sánh 2 cột trong Excel: Hướng dẫn chi tiết từ A đến Z

Cách trộn danh sách trong Excel

rộn danh sách trong Excel có thể là một công việc đơn giản hoặc phức tạp, tùy thuộc vào mục đích của bạn và số lượng dữ liệu cần trộn. Dưới đây là một số cách để trộn danh sách trong Excel:

Sử dụng tính năng “Sắp xếp ngẫu nhiên”:

Đây là một tính năng có sẵn trong Excel để sắp xếp danh sách của bạn theo thứ tự ngẫu nhiên. Để sử dụng tính năng này, chọn toàn bộ danh sách và sau đó chọn “Sắp xếp” từ menu “Dữ liệu”. Trong hộp thoại “Sắp xếp”, chọn “Ngẫu nhiên” và nhấn OK. Sau đó, danh sách của bạn sẽ được sắp xếp theo thứ tự ngẫu nhiên.

Sử dụng hàm “RAND”:

Hàm RAND có thể được sử dụng để tạo ra các giá trị ngẫu nhiên trong Excel. Để trộn danh sách của bạn, hãy tạo một cột mới và sử dụng hàm RAND trong mỗi ô. Sau đó, sắp xếp danh sách của bạn dựa trên cột chứa giá trị ngẫu nhiên.

Sử dụng hàm “RANDBETWEEN”:

Nếu bạn muốn tạo ra một danh sách trộn ngẫu nhiên mà không có bất kỳ giá trị nào được lặp lại, bạn có thể sử dụng hàm RANDBETWEEN. Để sử dụng hàm này, tạo một cột mới và sử dụng hàm RANDBETWEEN để tạo ra các giá trị ngẫu nhiên trong một phạm vi được chỉ định. Sau đó, sắp xếp danh sách của bạn dựa trên cột chứa giá trị ngẫu nhiên.

Sử dụng VBA Macro:

Nếu danh sách của bạn có số lượng lớn và các giải pháp trên không đủ hiệu quả, bạn có thể sử dụng VBA Macro để trộn danh sách. Cách tiếp cận này có thể phức tạp hơn, nhưng nó có thể xử lý các danh sách lớn một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Dù bạn sử dụng cách nào, hãy nhớ sao lưu danh sách của bạn trước khi trộn để tránh mất dữ liệu quan trọng.

Tổng Kết:

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về Cách Trộn Ngẫu Nhiên Danh Sách Trong Excel. Đầu tiên, chúng ta đã tìm hiểu về cách sắp xếp ngẫu nhiên trong Excel bằng cách sử dụng tính năng “Sort” và chọn phương thức “Random”. Sau đó, chúng ta đã học cách sử dụng hàm “RAND” để trộn dữ liệu trong danh sách. Chúng ta cũng đã tìm hiểu về cách sử dụng hàm “RANDBETWEEN” để tạo ra danh sách ngẫu nhiên mà không có giá trị lặp lại.

Bài viết cũng đề cập đến cách trộn tên trong Excel bằng cách sử dụng tính năng “Flash Fill”, và cách đảo lộn các dòng trong danh sách. Cuối cùng, chúng ta đã tìm hiểu về cách sử dụng tính năng “Data Validation” để xáo trộn dữ liệu ngẫu nhiên.

Nếu bạn đang tìm cách trộn ngẫu nhiên danh sách trong Excel, thì bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết để làm điều đó. Hãy sử dụng các phương pháp này để tạo ra các danh sách ngẫu nhiên và làm việc với chúng một cách hiệu quả.

Chuyên mục: BlogHọc ExcelHọc Excel cơ bảnHọc Excel nâng caoHỏi Đáp

0 ( 0 bình chọn )

Giãn khoảng cách giữa các dòng trong Word

Hôm qua 09h:09

Nội dung bài viết Cách giãn dòng chuẩn trong Word là bao nhiêu?Cách giãn khoảng cách giữa các dòng trong Word 2010Cách chỉnh khoảng cách giữa các đoạn trong Word 2010Khoảng cách giữa các đoạn trong WordCách giãn chữ trong WordCách giãn ô trong WordCách chỉnh dòng trong WordGiãn khoảng cách chữ trong WordKết luậnGiãn […]

Bảng word bị lỗi font – Cách khắc phục và sử dụng phần mềm sửa lỗi font chữ

Hôm qua 09h:11

Nội dung bài viết Chuyển PDF sang Word bị lỗi fontFile Word bị lỗi fontFile Word bị lỗi font chữTại sao chuyển PDF sang Word bị lỗi font?Sửa file Word bị lỗi font onlineSửa lỗi phông chữ trong Word 2010Bảng word bị lỗi font-Phần mềm sửa lỗi font chữ trong WordSửa lỗi font chữ onlineCách […]

100+ Tải Hình Ảnh Hoa Và Bánh Chúc Mừng Sinh Nhật Đẹp Cho Nam Và Nữ

05/06/2023 02:45

Nội dung bài viết Tải hình ảnh hoa chúc mừng sinh nhật đẹp lung linhHình ảnh hoa hồng và bánh sinh nhật tặng sinh nhật cho nữHình ảnh hoa và bánh sinh nhật sinh nhật cho namTạm kếtCác bạn đang tìm những hình ảnh hoa sinh nhật, bánh sinh nhật đẹp nhất để làm mẫu […]

100+ Hình Ảnh Con Gái Cute Dễ Thương, Con Gái Che Mặt, Anime Ngầu Nhất

05/06/2023 01:36

Nội dung bài viết Hình ảnh con gái cute dễ thươngHình ảnh con gái cute che mặt đẹp nhấtHình ảnh con gái anime, manga ngầuTạm kếtNhững hình ảnh bạn gái, bạn nữ dễ thương, cute luôn khiến chúng ta thấy hạnh phúc vầ phấn khích đúng không? Dưới đây là bộ sưu tập những hình […]

100+ Những Hình Ảnh Hài Hước Cute, Meme Bá Đạo Nhất Về Tình Yêu, Cuộc Sống Trên Mạng

05/06/2023 00:30

Nội dung bài viết Những hình ảnh hài hước cute về cuộc sống, tình yêu nhất Việt NamNhững hình ảnh, meme hài hước, bựa nhất trên mạngTạm kếtCác bạn đang tìm kiếm những hình ảnh hài hước, meme bá đạo nhất. Dưới đây là những hình ảnh hài hước cute về tình yêu, về cuộc […]

Link Xác Minh Danh Tính 929 Facebook? Không Thể Xác Minh Danh Tính Facebook Thì Làm Thế Nào?

04/06/2023 06:02

Nội dung bài viết Xác nhận danh tính facebook để làm gì?Link xác minh danh tính 929 facebookXác minh danh tính facebook nhanh bằng 2 cáchXác nhận danh tính facebook bằng số điện thoạiXác nhận danh tính thiết bị bạn đăng nhậpKhông thể xác minh danh tính facebook?Tạm kếtTrong một số trường hợp khi các […]

100+ Hình Nền Điện Thoại Buồn Tâm Trạng Màu Đen, Cô Đơn Muốn Khóc Nam, Nữ

04/06/2023 05:16

Nội dung bài viết Hình nền tâm trạng cho điện thoạiHình nền buồn tâm trạng nam, nữHình nền buồn màu đen, cô đơn, muốn khócTạm kết   Trong cuộc sống, chúng ta không chỉ trải qua những khoảnh khắc vui vẻ và hạnh phúc, mà còn phải đối mặt với những thất bại và nỗi […]

Giải Mãi Trend Vịt Vàng. 100+ Avatar Vịt Vàng Cute, Ngầu, Cầm Phóng Lợn Siêu Chất

04/06/2023 04:02

Nội dung bài viết Nguồn gốc vịt vàngHot trend vịt vàng từ đâu ra?100+ avatar vịt vàng cute, ngầu, cầm phóng lợn siêu chấtTạm kếtTrend set avatar vịt vàng đã từng rất hot, xuất hiện kín các newfeed facebook, xâm chiến gần như mạng xã hội Facebook? Vậy avatar vịt vàng là như thế nào? […]

100+ Avatar Đôi Anime Ngầu, Avatar Đôi Bạn Thân Cute, Lạnh Lùng, Cặp Người Thật Chất, Siêu Bựa

04/06/2023 02:31

Nội dung bài viết Avatar facebook đôi bựa, avatar cặp người thật chấtAvatar đôi bạn thân, best hài bựaAvatar đôi anime ngầu, cho cặp đôi lạnh lùngTạm kếtCác từ khoá tìm kiếm liên quanCác bạn đang tìm kiếm những set avatar đôi ngầu, avatar đôi bạn thân cute, lạnh lùng đến hài bựa. Dưới đây […]

Cách cài đặt và tùy chỉnh, ngắt, tạo Header/ Footer trong Word 2010, 2013, 2016, 2019

03/06/2023 16:16

Nội dung bài viết Tạo Header trong Word 2010Tạo Header trên Mọi TrangTạo Header trên Trang Thứ BaTạo Header và Footer Trên Các Trang Cụ ThểĐiều Chỉnh Kích Thước của Header và FooterNgắt Liên Kết của Header và Footer trong Word 2016Kết luậnCâu hỏi thường gặp (FAQs)Header và Footer là những phần thông tin quan […]

[Update] Cách Sửa lỗi font chữ trong Word khi tải về trên điện thoại và máy tính

03/06/2023 15:14

Nội dung bài viết Tại sao lỗi font chữ xảy ra khi tải về?1. Các vấn đề về cài đặt2. Incompatibility giữa các phiên bản Word3. Virus hoặc phần mềm độc hạiCách sửa lỗi font chữ trên máy tính Win 10Cách sửa lỗi phông chữ trong Word trên điện thoạiPhần mềm sửa lỗi font chữ […]

[Tips] Bật check spelling trong Word – Kiểm tra lỗi chính tả trong Word online

03/06/2023 15:02

Nội dung bài viết Hướng dẫn bật chức năng kiểm tra lỗi chính tả – Bật check spelling trong WordTổ hợp phím kiểm tra lỗi chính tảKiểm tra lỗi chính tả trong Word onlineSửa lỗi chính tả trong Word 2010Cách kiểm tra lỗi chính tả tiếng Việt trong Word 2010Cách kiểm tra lỗi chính tả […]