Hàm tìm giá trị trùng nhau trong Excel: Tìm hiểu các hàm giúp lọc và xóa dữ liệu trùng nhau trong bảng tính Excel

Nếu bạn đã từng làm việc với bảng tính Excel thì chắc hẳn bạn đã gặp phải tình huống có nhiều dữ liệu trùng nhau trong bảng tính. Điều này có thể khiến cho bảng tính của bạn trở nên lộn xộn và khó sử dụng. May mắn thay, trong Excel có nhiều hàm có thể giúp bạn lọc và xóa dữ liệu trùng nhau một cách dễ dàng và hiệu quả. Trong bài viết này, Hãy cùng Thich.vn tìm hiểu về các Hàm tìm giá trị trùng nhau trong Excel như VLOOKUP, COUNTIF và các cách lọc dữ liệu trùng nhau trong 2 cột Excel.

Hàm tìm giá trị trùng nhau trong Excel

Tìm giá trị trùng nhau với hàm VLOOKUP

Hàm VLOOKUP trong Excel có thể giúp bạn tìm kiếm một giá trị trong một cột và trả về giá trị tương ứng trong cột khác. Nếu bạn có hai bảng tính khác nhau và muốn tìm các giá trị trùng nhau, bạn có thể sử dụng hàm VLOOKUP.

Hàm tìm giá trị trùng nhau trong Excel
Tìm giá trị trùng nhau với hàm VLOOKUP

Xem thêm:[Tìm Hiểu] Cách Rút Gọn Dòng Trong Excel: Hướng Dẫn Chi Tiết Và Cách Sử Dụng

Hàm tìm giá trị trùng nhau trong Excel Cú pháp của hàm VLOOKUP

scss
=VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,range_lookup)
 • lookup_value: Giá trị bạn muốn tìm kiếm.
 • table_array: Bảng chứa giá trị bạn muốn tìm kiếm.
 • col_index_num: Số thứ tự của cột trong bảng chứa giá trị bạn muốn trả về.
 • range_lookup: Trạng thái tìm kiếm chính xác hay không chính xác (TRUE hoặc FALSE).

Sử dụng hàm VLOOKUP để tìm giá trị trùng nhau

Ví dụ, bạn có hai bảng tính A và B, và muốn tìm các giá trị trùng nhau giữa hai bảng tính này. Để làm điều này, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 1. Tạo một bảng tính mới và nhập hàm VLOOKUP giá trị trùng nhau như sau:
php
 • =VLOOKUP(A1,B!$A:$B,2,FALSE)

Trong đó:

 • A1: Giá trị bạn muốn tìm kiếm trong bảng A.
 • B!$A:$B: Bảng B chứa các giá trị bạn muốn truy xuất.
 • 2: Số thứ tự của cột chứa giá trị bạn muốn trả về.
 • FALSE: Chỉ tìm kiếm chính xác.
 1. Kéo hàm VLOOKUP xuống để áp dụng cho tất cả các giá trị trong cột A của bảng A. Hàm VLOOKUP sẽ tìm kiếm giá trị trong cột A của bảng A trong bảng B và trả về giá trị tương ứng trong cột B của bảng B. Nếu không có giá trị trùng nhau, hàm sẽ trả về giá trị lỗi #N/A.

Hàm lấy dữ liệu trùng nhau trong Excel

Sử dụng hàm COUNTIF để đếm giá trị trùng nhau Hàm COUNTIF trong Excel có thể giúp bạn đếm số lần xuất hiện của một giá trị trong một phạm vi cụ thể. Nếu bạn muốn đếm số lần xuất hiện của các giá trị trùng nhau trong một cột Excel, bạn có thể sử dụng hàm COUNTIF.

Hàm tìm giá trị trùng nhau trong Excel
Hàm lấy dữ liệu trùng nhau trong Excel

Xem thêm:Kẻ gạch chéo trong Excel: Hướng dẫn chi tiết

Cú pháp của hàm COUNTIF

scss

 • =COUNTIF(range,criteria)
 • range: Phạm vi cần đếm số lần xuất hiện của các giá trị.
 • criteria: Giá trị bạn muốn đếm.

Sử dụng hàm COUNTIF để đếm giá trị trùng nhau

Ví dụ, bạn có một cột A trong bảng tính và muốn đếm số lần xuất hiện của các giá trị trùng nhau trong cột này. Để làm điều này, bạn có thể thực hiện các bước sau:

Nhập hàm COUNTIF như sau vào một ô trống:

php

 • =COUNTIF(A:A,A1)
 • Trong đó:A:A: Cột cần đếm số lần xuất hiện của các giá trị trùng nhau.
 • A1: Giá trị bạn muốn đếm.

Kéo hàm COUNTIF xuống để áp dụng cho tất cả các giá trị trong cột A. Hàm COUNTIF sẽ đếm số lần xuất hiện của các giá trị trùng nhau trong cột A và trả về kết quả tương ứng.

Lọc và xóa dữ liệu trùng trong Excel

Trong Excel, để lọc và xóa dữ liệu trùng nhau, bạn có thể sử dụng tính năng Lọc trùng và Xóa trùng. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Chọn dữ liệu cần lọc và xóa trùng

 • Chọn phạm vi dữ liệu cần lọc và xóa trùng.
 • Đảm bảo rằng cột đầu tiên trong phạm vi này chứa tiêu đề cho dữ liệu (nếu có).

Bước 2: Lọc dữ liệu trùng

 • Chọn tab Dữ liệu trên thanh công cụ.
 • Nhấn vào nút Lọc, sau đó chọn Lọc theo cột đầu tiên của phạm vi dữ liệu.
 • Nhấp vào nút Chọn tất cả để chọn tất cả các giá trị trong cột đầu tiên của phạm vi.
 • Nhấn OK để áp dụng bộ lọc.

Bước 3: Xóa dữ liệu trùng

 • Sau khi bộ lọc đã được áp dụng, các giá trị trùng nhau trong cột đầu tiên sẽ được hiển thị và các dòng chứa giá trị trùng nhau sẽ được đánh dấu.
 • Chọn các dòng đánh dấu bằng cách nhấp vào ô đầu tiên bên trái của dòng.
 • Nhấn vào nút Xóa trùng trên thanh công cụ.
 • Chọn Lọc lại để loại bỏ bộ lọc.

Cách đó tìm 2 giá trị giống nhau trong Excel

Hàm tìm giá trị trùng nhau trong Excel
Cách đó tìm 2 giá trị giống nhau trong Excel

Xem thêm:Cách xuống dòng trong cùng 1 ô Excel – Kỹ năng cần thiết cho công việc

Bạn có thể tìm 2 giá trị giống nhau trong Excel bằng cách sử dụng hàm COUNTIF và IF. Dưới đây là cách làm:

 1. Sử dụng hàm COUNTIF để đếm số lần xuất hiện của giá trị đó trong phạm vi cụ thể. Ví dụ, nếu bạn muốn tìm hai giá trị giống nhau trong cột A, bạn có thể sử dụng hàm COUNTIF như sau:

=COUNTIF(A:A,A1)

Trong đó A:A là phạm vi cần đếm số lần xuất hiện của giá trị, A1 là giá trị bạn muốn tìm. Kết quả sẽ trả về số lần xuất hiện của giá trị đó trong phạm vi cụ thể.

 1. Sử dụng hàm IF để kiểm tra số lần xuất hiện của giá trị đó. Bạn có thể sử dụng hàm IF để kiểm tra số lần xuất hiện của giá trị đó và trả về kết quả tương ứng. Ví dụ, nếu số lần xuất hiện của giá trị đó là 2, bạn có thể sử dụng hàm IF như sau:

=IF(COUNTIF(A:A,A1)=2,”Giá trị giống nhau”,””)

Trong đó A:A là phạm vi cần đếm số lần xuất hiện của giá trị, A1 là giá trị bạn muốn tìm. Nếu số lần xuất hiện của giá trị đó là 2, kết quả trả về sẽ là “Giá trị giống nhau”, nếu không, kết quả sẽ trả về rỗng.

Cách lọc dữ liệu trùng nhau trong 2 cột Excel

Để lọc dữ liệu trùng nhau trong 2 cột Excel, bạn có thể sử dụng tính năng Lọc điều kiện của Excel. Bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Chọn các cột chứa dữ liệu cần lọc.
 2. Nhấn vào tab “Dữ liệu” trên thanh công cụ.
 3. Chọn “Lọc” trong nhóm công cụ “Dữ liệu”.
 4. Trong hộp thoại “Lọc Tự Động”, chọn các ô kiểm “Có tiêu đề” và “Lọc theo hàng”.
 5. Chọn một cột mà bạn muốn lọc dữ liệu trùng nhau, ví dụ cột A.
 6. Nhấn vào nút “Chọn” và chọn các giá trị mà bạn muốn lọc.
 7. Chọn cột thứ hai mà bạn muốn lọc dữ liệu trùng nhau, ví dụ cột B.
 8. Nhấn vào nút “Chọn” và chọn các giá trị tương ứng trong cột B.
 9. Nhấn “OK” để lọc dữ liệu trùng nhau trong 2 cột Excel.

Sau khi lọc, các hàng chứa giá trị trùng nhau trong 2 cột Excel sẽ được hiển thị. Bạn có thể sao chép và dán các hàng này sang một bảng tính mới hoặc xóa chúng để chỉ giữ lại một bản sao của các giá trị không trùng nhau.

Kết luận:

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu cách sử dụng hàm VLOOKUP để tra cứu dữ liệu trong Excel, cách sử dụng hàm COUNTIF để đếm giá trị trùng nhau trong một cột, và cách lọc dữ liệu trùng nhau trong hai cột Excel bằng tính năng Lọc điều kiện. Những công cụ này sẽ giúp bạn làm việc hiệu quả với dữ liệu trong Excel.

 

Chuyên mục: BlogHọc ExcelHọc Excel cơ bản

0 ( 0 bình chọn )

Giãn khoảng cách giữa các dòng trong Word

Hôm qua 03h:07

Nội dung bài viết Cách giãn dòng chuẩn trong Word là bao nhiêu?Cách giãn khoảng cách giữa các dòng trong Word 2010Cách chỉnh khoảng cách giữa các đoạn trong Word 2010Khoảng cách giữa các đoạn trong WordCách giãn chữ trong WordCách giãn ô trong WordCách chỉnh dòng trong WordGiãn khoảng cách chữ trong WordKết luậnGiãn […]

Bảng word bị lỗi font – Cách khắc phục và sử dụng phần mềm sửa lỗi font chữ

Hôm qua 03h:09

Nội dung bài viết Chuyển PDF sang Word bị lỗi fontFile Word bị lỗi fontFile Word bị lỗi font chữTại sao chuyển PDF sang Word bị lỗi font?Sửa file Word bị lỗi font onlineSửa lỗi phông chữ trong Word 2010Bảng word bị lỗi font-Phần mềm sửa lỗi font chữ trong WordSửa lỗi font chữ onlineCách […]

100+ Tải Hình Ảnh Hoa Và Bánh Chúc Mừng Sinh Nhật Đẹp Cho Nam Và Nữ

05/06/2023 02:45

Nội dung bài viết Tải hình ảnh hoa chúc mừng sinh nhật đẹp lung linhHình ảnh hoa hồng và bánh sinh nhật tặng sinh nhật cho nữHình ảnh hoa và bánh sinh nhật sinh nhật cho namTạm kếtCác bạn đang tìm những hình ảnh hoa sinh nhật, bánh sinh nhật đẹp nhất để làm mẫu […]

100+ Hình Ảnh Con Gái Cute Dễ Thương, Con Gái Che Mặt, Anime Ngầu Nhất

05/06/2023 01:36

Nội dung bài viết Hình ảnh con gái cute dễ thươngHình ảnh con gái cute che mặt đẹp nhấtHình ảnh con gái anime, manga ngầuTạm kếtNhững hình ảnh bạn gái, bạn nữ dễ thương, cute luôn khiến chúng ta thấy hạnh phúc vầ phấn khích đúng không? Dưới đây là bộ sưu tập những hình […]

100+ Những Hình Ảnh Hài Hước Cute, Meme Bá Đạo Nhất Về Tình Yêu, Cuộc Sống Trên Mạng

05/06/2023 00:30

Nội dung bài viết Những hình ảnh hài hước cute về cuộc sống, tình yêu nhất Việt NamNhững hình ảnh, meme hài hước, bựa nhất trên mạngTạm kếtCác bạn đang tìm kiếm những hình ảnh hài hước, meme bá đạo nhất. Dưới đây là những hình ảnh hài hước cute về tình yêu, về cuộc […]

Link Xác Minh Danh Tính 929 Facebook? Không Thể Xác Minh Danh Tính Facebook Thì Làm Thế Nào?

04/06/2023 06:02

Nội dung bài viết Xác nhận danh tính facebook để làm gì?Link xác minh danh tính 929 facebookXác minh danh tính facebook nhanh bằng 2 cáchXác nhận danh tính facebook bằng số điện thoạiXác nhận danh tính thiết bị bạn đăng nhậpKhông thể xác minh danh tính facebook?Tạm kếtTrong một số trường hợp khi các […]

100+ Hình Nền Điện Thoại Buồn Tâm Trạng Màu Đen, Cô Đơn Muốn Khóc Nam, Nữ

04/06/2023 05:16

Nội dung bài viết Hình nền tâm trạng cho điện thoạiHình nền buồn tâm trạng nam, nữHình nền buồn màu đen, cô đơn, muốn khócTạm kết   Trong cuộc sống, chúng ta không chỉ trải qua những khoảnh khắc vui vẻ và hạnh phúc, mà còn phải đối mặt với những thất bại và nỗi […]

Giải Mãi Trend Vịt Vàng. 100+ Avatar Vịt Vàng Cute, Ngầu, Cầm Phóng Lợn Siêu Chất

04/06/2023 04:02

Nội dung bài viết Nguồn gốc vịt vàngHot trend vịt vàng từ đâu ra?100+ avatar vịt vàng cute, ngầu, cầm phóng lợn siêu chấtTạm kếtTrend set avatar vịt vàng đã từng rất hot, xuất hiện kín các newfeed facebook, xâm chiến gần như mạng xã hội Facebook? Vậy avatar vịt vàng là như thế nào? […]

100+ Avatar Đôi Anime Ngầu, Avatar Đôi Bạn Thân Cute, Lạnh Lùng, Cặp Người Thật Chất, Siêu Bựa

04/06/2023 02:31

Nội dung bài viết Avatar facebook đôi bựa, avatar cặp người thật chấtAvatar đôi bạn thân, best hài bựaAvatar đôi anime ngầu, cho cặp đôi lạnh lùngTạm kếtCác từ khoá tìm kiếm liên quanCác bạn đang tìm kiếm những set avatar đôi ngầu, avatar đôi bạn thân cute, lạnh lùng đến hài bựa. Dưới đây […]

Cách cài đặt và tùy chỉnh, ngắt, tạo Header/ Footer trong Word 2010, 2013, 2016, 2019

03/06/2023 16:16

Nội dung bài viết Tạo Header trong Word 2010Tạo Header trên Mọi TrangTạo Header trên Trang Thứ BaTạo Header và Footer Trên Các Trang Cụ ThểĐiều Chỉnh Kích Thước của Header và FooterNgắt Liên Kết của Header và Footer trong Word 2016Kết luậnCâu hỏi thường gặp (FAQs)Header và Footer là những phần thông tin quan […]

[Update] Cách Sửa lỗi font chữ trong Word khi tải về trên điện thoại và máy tính

03/06/2023 15:14

Nội dung bài viết Tại sao lỗi font chữ xảy ra khi tải về?1. Các vấn đề về cài đặt2. Incompatibility giữa các phiên bản Word3. Virus hoặc phần mềm độc hạiCách sửa lỗi font chữ trên máy tính Win 10Cách sửa lỗi phông chữ trong Word trên điện thoạiPhần mềm sửa lỗi font chữ […]

[Tips] Bật check spelling trong Word – Kiểm tra lỗi chính tả trong Word online

03/06/2023 15:02

Nội dung bài viết Hướng dẫn bật chức năng kiểm tra lỗi chính tả – Bật check spelling trong WordTổ hợp phím kiểm tra lỗi chính tảKiểm tra lỗi chính tả trong Word onlineSửa lỗi chính tả trong Word 2010Cách kiểm tra lỗi chính tả tiếng Việt trong Word 2010Cách kiểm tra lỗi chính tả […]