icon mặt cười, các biểu tượng Emoji đẹp và độc nhất 2021

Tổng hợp các icon mặt cười được sử dụng nhiều nhất năm 2020, trong năm 2021 này thich.vn đã tổng hợp cho các bạn một số các icon Facebook mặt cười đẹp và độc cho bạn lựa chọn thể hiện cảm xúc của mình qua từng dòng trạng tháng Facebook, Zalo, Viber….

ICon mặt cười Facebook, biểu tượng Emoji là gì?

Đó là khi bạn muốn thể hiện cảm xúc của mình trên Facebook như: buồn, vui, xui, sung sướng…bằng cách sử dụng danh sách biểu tượng cảm xúc emoji Facebook, chỉ cần bạn copy cá c biểu tượng cảm xúc Emoji mặt cười dán ở đâu bạn muốn là bạn đã thể hiện cảm xúc của mình rồi.

Mỗi emoji – còn được gọi là biểu tượng cảm xúc hay icon mặt cười sẽ thể hiện một cảm xúc khác nhau, icon mặt cười là emoji là rất đáng sợ bởi nhiều lúc nó còn mang ý nghĩa khinh bỉ, xúc phạm nhẹ.

Sử dụng iCon facebook mặt cười đúng lúc đúng chỗ sẽ thể hiện được cảm xúc của bạn tốt nhất.

Bảng tổng hợp các icon mặt cười Facebook các biểu tượng eMoji đẹp

???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ☺ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ☹ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ☠ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ✊ ???? ???? ???? ✌ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ☝ ✋ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ✍ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍♀️ ???? ????‍♂️ ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ???? ???? ???? ???? ???? ????‍♀️ ???? ????‍♂️ ???? ???? ???? ???? ???? ????‍♀️ ???? ????‍♂️ ????‍♀️ ???? ????‍♂️ ????‍♀️ ???? ????‍♂️ ????‍♀️ ???? ????‍♂️ ????‍♀️ ???? ????‍♂️ ????‍♀️ ???? ????‍♂️ ????‍♀️ ???? ????‍♂️ ????‍♀️ ???? ????‍♂️ ????‍♀️ ???? ????‍♂️ ????‍♀️ ???? ????‍♂️ ????‍♀️ ???? ????‍♂️ ????‍♀️ ???? ????‍♂️ ????‍♀️ ???? ????‍♂️ ???? ???? ????‍♀️ ???? ????‍♂️ ????‍♀️ ???? ????‍♂️ ????‍♀️ ???? ????‍♂️ ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍♀️ ???? ????‍♂️ ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ???? ???? ???? ???? ???? ????‍????‍???? ????‍❤️‍???? ????‍❤️‍???? ???? ????‍❤️‍???? ????‍❤️‍????‍???? ????‍❤️‍????‍???? ???? ????‍❤️‍????‍???? ❤ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ❣ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????

Ngoài icon mặt cười còn có iCon Facebook kiểu ký tự Symbols

Tổng hợp các kí tự đặc biệt dưới dạng ICon Facebook cho bạn

☮ ✝ ☪ ???? ☸ ✡ ???? ???? ☯ ☦ ???? ⛎ ♈ ♉ ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓ ???? ⚛ ⚕ ☢ ☣ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ✴ ???? ???? ???? ???? ㊙ ㊗ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ⛔ ???? ???? ❌ ⭕ ???? ♨ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ❗ ❕ ❓ ❔ ‼ ⁉ ???? ???? ???? ???? ⚜ 〽 ⚠ ???? ???? ♻ ???? ???? ❇ ✳ ❎ ✅ ???? ???? ➿ ???? ♾ Ⓜ ???? ???? ♿ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ♂ ???? ♀ ⚧ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? 0⃣ 1⃣ 2⃣ 3⃣ 4⃣ 5⃣ 6⃣ 7⃣ 8⃣ 9⃣ ???? ???? ▶ ⏸ ⏯ ⏹ ⏺ ⏏ ⏭ ⏮ ⏩ ⏪ ???? ???? ???? ◀ ???? ???? ⏫ ⏬ ➡ ⬅ ⬆ ⬇ ↗ ↘ ↙ ↖ ↕ ↔ ???? ↪ ↩ ???? ⤴ ⤵ #⃣ *⃣ ℹ ???? ???? ???? ???? ???? ???? 〰 ➰ ✔ ➕ ➖ ➗ ✖ ???? ???? © ® ™ ???? ???? ???? ???? ???? ☑ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ⚫ ⚪ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ⬛ ⬜ ◼ ◻ ◾ ◽ ▪ ▫ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ♠ ♣ ♥ ♦ ???? ????‍???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????

iCon Facebook công nghệ và đời sống

⌚ ???? ???? ???? ⌨ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ☎ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ⏱ ⏲ ⏰ ???? ⏳ ⌛ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ⚖ ???? ???? ???? ???? ⚒ ???? ⛏ ???? ???? ⚙ ⛓ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ⚔ ???? ???? ⚰ ⚱ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ⚗ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ⛱ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ✉ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ✂ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ✒ ???? ✏ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ⛑ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ☂

Tổng hợp Emoji ẩm thực

???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ☕ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????

Tổng hợp các eMoji hoạt động

⚽ ???? ???? ⚾ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ⛳ ???? ???? ???? ???? ???? ⛸ ???? ???? ⛷ ???? ????️‍♀️ ???? ????️‍♂️ ???? ????‍♀️ ???? ????‍♂️ ????‍♀️ ???? ????‍♂️ ⛹️‍♀️ ⛹ ⛹️‍♂️ ????‍♀️ ???? ????‍♂️ ????‍♀️ ???? ????‍♂️ ????️‍♀️ ???? ????️‍♂️ ????‍♀️ ???? ????‍♂️ ????‍♀️ ???? ????‍♂️ ????‍♀️ ???? ????‍♂️ ????‍♀️ ???? ????‍♂️ ????‍♀️ ???? ????‍♂️ ????‍♀️ ???? ????‍♂️ ???? ????‍♀️ ???? ????‍♂️ ????‍♀️ ???? ????‍♂️ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????‍♀️ ???? ????‍♂️ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ♟ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????‍♀️ ???? ????‍♂️ ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍♀️ ???? ????‍♂️ ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍⚕️ ????‍⚕️ ????‍⚕️ ????‍⚖️ ????‍⚖️ ????‍⚖️ ????‍✈️ ????‍✈️ ????‍✈️ ????‍♀️ ???? ????‍♂️ ????️‍♀️ ???? ????️‍♂️ ???? ???? ????️‍♀️ ???? ????️‍♂️ ????‍♀️ ???? ????‍♂️ ????‍♀️ ???? ????‍♂️ ????‍♀️ ???? ????‍♂️ ????‍♀️ ???? ????‍♂️ ????‍♀️ ???? ????‍♂️ ????‍♀️ ???? ????‍♂️ ????‍♀️ ???? ????‍♂️ ????‍♀️ ???? ????‍♂️ ????‍♀️ ???? ????‍♂️ ????‍♀️ ???? ????‍♂️ ???? ????‍????‍???? ????‍????‍????‍???? ????‍????‍????‍???? ????‍????‍????‍???? ????‍????‍???? ????‍????‍???? ????‍????‍????‍???? ????‍????‍????‍???? ????‍????‍????‍???? ????‍????‍???? ????‍????‍???? ????‍????‍????‍???? ????‍????‍????‍???? ????‍????‍????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍????‍???? ????‍????‍???? ????‍????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍????‍???? ????‍????‍???? ????‍????‍????

Như vậy thich.vn đã tổng hợp cho các bạn các icon Facebook mặt cười, icon mặt cười Facebook, các emoji đẹp độc cho bạn lựa chọn, chúc các bạn vui vẻ.

Chuyên mục: Kí tự đặc biệt

0 ( 0 bình chọn )

Giãn khoảng cách giữa các dòng trong Word

Hôm qua 11h:09

Nội dung bài viết Cách giãn dòng chuẩn trong Word là bao nhiêu? Cách giãn khoảng cách giữa các dòng trong Word 2010 Cách chỉnh khoảng cách giữa các đoạn trong Word 2010 Khoảng cách giữa các đoạn trong Word Cách giãn chữ trong Word Cách giãn ô trong Word Cách chỉnh dòng trong Word […]

Bảng word bị lỗi font – Cách khắc phục và sử dụng phần mềm sửa lỗi font chữ

Hôm qua 11h:11

Nội dung bài viết Chuyển PDF sang Word bị lỗi font File Word bị lỗi font File Word bị lỗi font chữ Tại sao chuyển PDF sang Word bị lỗi font? Sửa file Word bị lỗi font online Sửa lỗi phông chữ trong Word 2010 Bảng word bị lỗi font-Phần mềm sửa lỗi font chữ […]

100+ Tải Hình Ảnh Hoa Và Bánh Chúc Mừng Sinh Nhật Đẹp Cho Nam Và Nữ

05/06/2023 02:45

Nội dung bài viết Tải hình ảnh hoa chúc mừng sinh nhật đẹp lung linh Hình ảnh hoa hồng và bánh sinh nhật tặng sinh nhật cho nữ Hình ảnh hoa và bánh sinh nhật sinh nhật cho nam Tạm kết Các bạn đang tìm những hình ảnh hoa sinh nhật, bánh sinh nhật đẹp […]

100+ Hình Ảnh Con Gái Cute Dễ Thương, Con Gái Che Mặt, Anime Ngầu Nhất

05/06/2023 01:36

Nội dung bài viết Hình ảnh con gái cute dễ thương Hình ảnh con gái cute che mặt đẹp nhất Hình ảnh con gái anime, manga ngầu Tạm kết Những hình ảnh bạn gái, bạn nữ dễ thương, cute luôn khiến chúng ta thấy hạnh phúc vầ phấn khích đúng không? Dưới đây là bộ […]

100+ Những Hình Ảnh Hài Hước Cute, Meme Bá Đạo Nhất Về Tình Yêu, Cuộc Sống Trên Mạng

05/06/2023 00:30

Nội dung bài viết Những hình ảnh hài hước cute về cuộc sống, tình yêu nhất Việt Nam Những hình ảnh, meme hài hước, bựa nhất trên mạng Tạm kết Các bạn đang tìm kiếm những hình ảnh hài hước, meme bá đạo nhất. Dưới đây là những hình ảnh hài hước cute về tình […]

Link Xác Minh Danh Tính 929 Facebook? Không Thể Xác Minh Danh Tính Facebook Thì Làm Thế Nào?

04/06/2023 06:02

Nội dung bài viết Xác nhận danh tính facebook để làm gì? Link xác minh danh tính 929 facebook Xác minh danh tính facebook nhanh bằng 2 cách Xác nhận danh tính facebook bằng số điện thoại Xác nhận danh tính thiết bị bạn đăng nhập Không thể xác minh danh tính facebook? Tạm kết […]

100+ Hình Nền Điện Thoại Buồn Tâm Trạng Màu Đen, Cô Đơn Muốn Khóc Nam, Nữ

04/06/2023 05:16

Nội dung bài viết Hình nền tâm trạng cho điện thoại Hình nền buồn tâm trạng nam, nữ Hình nền buồn màu đen, cô đơn, muốn khóc Tạm kết   Trong cuộc sống, chúng ta không chỉ trải qua những khoảnh khắc vui vẻ và hạnh phúc, mà còn phải đối mặt với những thất […]

Giải Mãi Trend Vịt Vàng. 100+ Avatar Vịt Vàng Cute, Ngầu, Cầm Phóng Lợn Siêu Chất

04/06/2023 04:02

Nội dung bài viết Nguồn gốc vịt vàng Hot trend vịt vàng từ đâu ra? 100+ avatar vịt vàng cute, ngầu, cầm phóng lợn siêu chất Tạm kết Trend set avatar vịt vàng đã từng rất hot, xuất hiện kín các newfeed facebook, xâm chiến gần như mạng xã hội Facebook? Vậy avatar vịt vàng […]

100+ Avatar Đôi Anime Ngầu, Avatar Đôi Bạn Thân Cute, Lạnh Lùng, Cặp Người Thật Chất, Siêu Bựa

04/06/2023 02:31

Nội dung bài viết Avatar facebook đôi bựa, avatar cặp người thật chất Avatar đôi bạn thân, best hài bựa Avatar đôi anime ngầu, cho cặp đôi lạnh lùng Tạm kết Các từ khoá tìm kiếm liên quan Các bạn đang tìm kiếm những set avatar đôi ngầu, avatar đôi bạn thân cute, lạnh lùng […]

Cách cài đặt và tùy chỉnh, ngắt, tạo Header/ Footer trong Word 2010, 2013, 2016, 2019

03/06/2023 16:16

Nội dung bài viết Tạo Header trong Word 2010 Tạo Header trên Mọi Trang Tạo Header trên Trang Thứ Ba Tạo Header và Footer Trên Các Trang Cụ Thể Điều Chỉnh Kích Thước của Header và Footer Ngắt Liên Kết của Header và Footer trong Word 2016 Kết luận Câu hỏi thường gặp (FAQs) Header […]

[Update] Cách Sửa lỗi font chữ trong Word khi tải về trên điện thoại và máy tính

03/06/2023 15:14

Nội dung bài viết Tại sao lỗi font chữ xảy ra khi tải về? 1. Các vấn đề về cài đặt 2. Incompatibility giữa các phiên bản Word 3. Virus hoặc phần mềm độc hại Cách sửa lỗi font chữ trên máy tính Win 10 Cách sửa lỗi phông chữ trong Word trên điện thoại […]

[Tips] Bật check spelling trong Word – Kiểm tra lỗi chính tả trong Word online

03/06/2023 15:02

Nội dung bài viết Hướng dẫn bật chức năng kiểm tra lỗi chính tả – Bật check spelling trong Word Tổ hợp phím kiểm tra lỗi chính tả Kiểm tra lỗi chính tả trong Word online Sửa lỗi chính tả trong Word 2010 Cách kiểm tra lỗi chính tả tiếng Việt trong Word 2010 Cách […]