[Share] Cách sửa dấu phẩy thành dấu chấm trong Excel

Nếu bạn là một người làm việc với các tài liệu Excel thì chắc hẳn bạn sẽ gặp phải trường hợp dấu phẩy (,) bị hiển thị thay cho dấu chấm (.) trong số và tiền tệ. Điều này gây khó khăn trong việc phân tích và tính toán dữ liệu. Trong bài viết này, Thich.vn sẽ chia sẻ đến bạn Cách sửa dấu phẩy thành dấu chấm trong Excel trên nhiều phiên bản khác nhau.

Cách sửa dấu phẩy thành dấu chấm trong Excel

Cách sửa dấu phẩy thành dấu chấm trong Excel
Cách sửa dấu phẩy thành dấu chấm trong Excel

1. Giới thiệu về vấn đề dấu phẩy và dấu chấm trong Excel

Trong Excel, dấu phẩy và dấu chấm được sử dụng để phân tách số và tiền tệ. Tuy nhiên, nhiều người dùng Excel tại Việt Nam thường gặp vấn đề khi dấu phẩy được sử dụng thay cho dấu chấm, điều này dẫn đến sự nhầm lẫn và khó khăn trong việc phân tích và tính toán dữ liệu.

2. Cách đổi dấu phẩy thành dấu chấm trong Excel 2010

Để sửa dấu phẩy thành dấu chấm trong Excel 2010, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 1. Mở tập tin Excel 2010 mà bạn muốn sửa đổi.
 2. Chọn menu “File” ở góc trái phía trên của màn hình.
 3. Chọn “Options” và sau đó chọn “Advanced”.
 4. Tìm đến phần “Editing options” và tìm kiếm tùy chọn “Use system separators”.
 5. Bỏ chọn tùy chọn “Use system separators” và sau đó thay thế dấu phẩy bằng dấu chấm trong các ô thích hợp.

Xem thêm:Cách chặn quảng cáo “Ba đời nhà tôi…” trên Youtube

Cách đổi dấu chấm thành dấu phẩy trong Excel Macbook

Để đổi dấu chấm thành dấu phẩy trong Excel trên MacBook, bạn cần làm theo các bước sau:

 1. Mở Excel trên MacBook của bạn.
 2. Mở tập tin mà bạn muốn sửa đổi.
 3. Chọn “Excel” ở góc trái phía trên của màn hình.
 4. Chọn “Preferences”.
 5. Chọn “International”.
 6. Tìm đến tùy chọn “Decimal Separator” và chọn dấu phẩy.
 7. Tìm đến tùy chọn “Thousands Separator” và chọn dấu chấm.
 8. Lưu các thay đổi của bạn.

Cách chuyển dấu phẩy thành dấu chấm trong Excel Win 7

Để đổi dấu phẩy thành dấu chấm trong Excel trên Windows 7, bạn cần làm theo các bước sau:

 1. Mở Excel trên Windows 7 của bạn.
 2. Mở tập tin mà bạn muốn sửa đổi.
 3. Chọn menu “File” ở góc trái phía trên của màn hình.
 4. Chọn “Options”.
 5. Chọn “Advanced”.
 6. Tìm đến phần “Editing options” và tìm kiếm tùy chọn “Use system separators”.
 7. Bỏ chọn tùy chọn “Use system separators” và sau đó thay thế dấu phẩy bằng dấu chấm trong các ô thích hợp.
 8. Lưu các thay đổi của bạn.

Thay đổi dấu chấm thành dấu phẩy trong Excel Win 11

Để thay đổi dấu chấm thành dấu phẩy trong Excel trên Windows 11, bạn làm theo các bước sau:

 1. Bật Excel trên máy tính của bạn.
 2. Mở workbook chứa các số cần thay đổi.
 3. Chọn phần ô tại đó bạn muốn thay đổi dấu chấm thành dấu phẩy.
 4. Nhấn vào nút “Tùy chọn cài đặt” trên thanh công cụ.
 5. Chọn “Tùy chọn Excel” từ danh sách các tùy chọn.
 6. Chọn “Advanced” trong danh sách các tùy chọn.
 7. Cuộn xuống đến phần “Editing options” và tìm mục “Use system separators”.
 8. Đảm bảo rằng ô bên cạnh “Use system separators” được chọn.
 9. Nhấn “OK” để lưu các thay đổi và đóng cửa sổ “Excel Options”.
 10. Giờ đây, các dấu chấm trong workbook của bạn sẽ được thay thế bằng dấu phẩy.

Lưu ý rằng thay đổi này chỉ áp dụng cho workbook hiện tại. Nếu bạn muốn thay đổi tất cả các workbook trên máy tính của mình, bạn cần thực hiện các bước này cho từng workbook.

Ngoài ra, nếu bạn muốn thay đổi trở lại các dấu chấm trong tương lai, bạn chỉ cần thực hiện lại các bước trên và bỏ chọn mục “Use system separators”.

>>> xem thêm: TBA là gì? Ý nghĩa của TBA trong từng lĩnh vực cụ thể?

Thay đổi dấu chấm thành dấu phẩy trong Excel Win 10

 1. Mở Excel trên máy tính của bạn.
 2. Mở workbook chứa các số cần thay đổi.
 3. Chọn phần ô tại đó bạn muốn thay đổi dấu chấm thành dấu phẩy.
 4. Nhấn vào nút “File” trên thanh công cụ và chọn “Tùy chọn”.
 5. Chọn “Advanced” từ danh sách các tùy chọn bên trái.
 6. Cuộn xuống đến phần “Editing options” và tìm mục “Use system separators”.
 7. Đảm bảo rằng ô bên cạnh “Use system separators” được chọn.
 8. Nhấn “OK” để lưu các thay đổi và đóng cửa sổ “Excel Options”.
 9. Giờ đây, các dấu chấm trong workbook của bạn sẽ được thay thế bằng dấu phẩy

Cách đổi dấu phẩy thành dấu chấm trong Excel 2013

Để đổi dấu phẩy thành dấu chấm trong Excel 2013, bạn làm theo các bước sau:

 1. Mở Excel 2013 trên máy tính của bạn.
 2. Mở workbook chứa các số cần thay đổi.
 3. Chọn phần ô tại đó bạn muốn đổi dấu phẩy thành dấu chấm.
 4. Nhấn vào tab “File” trên thanh công cụ và chọn “Tùy chọn”.
 5. Chọn “Advanced” từ danh sách các tùy chọn bên trái.
 6. Cuộn xuống đến phần “Editing options” và tìm mục “Use system separators”.
 7. Đảm bảo rằng ô bên cạnh “Use system separators” được bỏ chọn.
 8. Nhấn “OK” để lưu các thay đổi và đóng cửa sổ “Excel Options”.
 9. Chọn các ô cần thay đổi dấu phẩy thành dấu chấm.
 10. Nhấn tổ hợp phím “Ctrl+H” để mở hộp thoại “Find and Replace”.
 11. Nhập “,” vào ô “Find what” và “.” vào ô “Replace with”.
 12. Nhấn “Replace All” để thay đổi tất cả các dấu phẩy thành dấu chấm trong workbook của bạn.

Cách đổi dấu phẩy thành dấu chấm trong Excel 2016

Để đổi dấu chấm thành dấu phẩy trong Excel 2016, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Mở Excel 2016 trên máy tính của bạn.
 2. Mở workbook chứa các số cần thay đổi.
 3. Chọn phần ô tại đó bạn muốn đổi dấu chấm thành dấu phẩy.
 4. Nhấn vào tab “File” trên thanh công cụ và chọn “Tùy chọn”.
 5. Chọn “Advanced” từ danh sách các tùy chọn bên trái.
 6. Cuộn xuống đến phần “Editing options” và tìm mục “Use system separators”.
 7. Đảm bảo rằng ô bên cạnh “Use system separators” được bỏ chọn.
 8. Nhấn “OK” để lưu các thay đổi và đóng cửa sổ “Excel Options”.
 9. Chọn các ô cần thay đổi dấu chấm thành dấu phẩy.
 10. Nhấn tổ hợp phím “Ctrl+H” để mở hộp thoại “Find and Replace”.
 11. Nhập “.” vào ô “Find what” và “,” vào ô “Replace with”.
 12. Nhấn “Replace All” để thay đổi tất cả các dấu chấm thành dấu phẩy trong workbook của bạn.

Xem thêm: Vram là gì? Các chức năng của vram trên máy tính Laptop & PC

Cách đổi dấu phẩy thành dấu chấm trong WPS Office

Cách sửa dấu phẩy thành dấu chấm trong Excel
Cách đổi dấu phẩy thành dấu chấm trong WPS Office

Nếu bạn đang sử dụng WPS Office và muốn thay đổi dấu phẩy thành dấu chấm trong Excel, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Mở bảng tính Excel trong WPS Office.
 2. Chọn tab “File” và chọn “Options”.
 3. Trong cửa sổ “Excel Options”, chọn “Advanced” trong danh sách các tùy chọn.
 4. Cuộn xuống đến phần “Editing options” và tìm kiếm tùy chọn “Use system separators”.
 5. Bỏ chọn tùy chọn “Use system separators” và nhập dấu chấm vào ô “Decimal separator”.
 6. Nhập dấu phẩy vào ô “Thousands separator”.
 7. Nhấn “OK” để lưu thay đổi.

Sau khi hoàn tất các bước trên, dấu phẩy sẽ được thay thế bằng dấu chấm trong Excel của WPS Office.

Tổng kết:

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về cách thay đổi dấu phẩy thành dấu chấm và ngược lại trong Excel trên nhiều phiên bản khác nhau của Windows và WPS Office. Với mỗi phiên bản khác nhau, chúng ta đã cung cấp cho bạn một hướng dẫn chi tiết với các bước dễ hiểu để thực hiện việc thay đổi này.

Như vậy, bạn đã biết cách thay đổi dấu phẩy thành dấu chấm và ngược lại trong Excel trên nhiều phiên bản khác nhau của hệ điều hành Windows và WPS Office. Hy vọng bài viết này sẽ hữu ích cho bạn khi làm việc với Excel.

FAQs

 1. Tại sao cần phải thay đổi dấu phẩy thành dấu chấm trong Excel?
 • Thay đổi dấu phẩy thành dấu chấm trong Excel là cách để sử dụng đúng các phép tính toán và định dạng số trong Excel, đặc biệt là khi làm việc với các số thập phân.
 1. Làm thế nào để thay đổi dấu chấm thành dấu phẩy trong Win 10?
 • Bạn có thể làm theo các bước sau để thay đổi dấu chấm thành dấu phẩy trong Excel trên Windows 10:
  1. Mở Excel và chọn “File”.
  2. Chọn “Options” và chọn “Advanced”.
  3. Tìm kiếm “Use system separators” và bỏ chọn nó.
  4. Nhập dấu phẩy vào ô “Decimal separator”.
  5. Nhập dấu chấm vào ô “Thousands separator”.
  6. Nhấn “OK” để lưu thay đổi.
 1. Có cách nào để thay đổi định dạng số mặc định trong Excel?
 • Có, bạn có thể thay đổi định dạng số mặc định trong Excel bằng cách điều chỉnh các tùy chọn trong “Excel Options”. Bạn có thể tìm kiếm trên Google để tìm hiểu thêm chi tiết.
Chuyên mục: Học ExcelHọc Excel cơ bảnPhần mềm - Công NghệThủ thuật

0 ( 0 bình chọn )

Giãn khoảng cách giữa các dòng trong Word

Hôm qua 03h:57

Nội dung bài viết Cách giãn dòng chuẩn trong Word là bao nhiêu?Cách giãn khoảng cách giữa các dòng trong Word 2010Cách chỉnh khoảng cách giữa các đoạn trong Word 2010Khoảng cách giữa các đoạn trong WordCách giãn chữ trong WordCách giãn ô trong WordCách chỉnh dòng trong WordGiãn khoảng cách chữ trong WordKết luậnGiãn […]

Bảng word bị lỗi font – Cách khắc phục và sử dụng phần mềm sửa lỗi font chữ

Hôm qua 03h:59

Nội dung bài viết Chuyển PDF sang Word bị lỗi fontFile Word bị lỗi fontFile Word bị lỗi font chữTại sao chuyển PDF sang Word bị lỗi font?Sửa file Word bị lỗi font onlineSửa lỗi phông chữ trong Word 2010Bảng word bị lỗi font-Phần mềm sửa lỗi font chữ trong WordSửa lỗi font chữ onlineCách […]

100+ Tải Hình Ảnh Hoa Và Bánh Chúc Mừng Sinh Nhật Đẹp Cho Nam Và Nữ

05/06/2023 02:45

Nội dung bài viết Tải hình ảnh hoa chúc mừng sinh nhật đẹp lung linhHình ảnh hoa hồng và bánh sinh nhật tặng sinh nhật cho nữHình ảnh hoa và bánh sinh nhật sinh nhật cho namTạm kếtCác bạn đang tìm những hình ảnh hoa sinh nhật, bánh sinh nhật đẹp nhất để làm mẫu […]

100+ Hình Ảnh Con Gái Cute Dễ Thương, Con Gái Che Mặt, Anime Ngầu Nhất

05/06/2023 01:36

Nội dung bài viết Hình ảnh con gái cute dễ thươngHình ảnh con gái cute che mặt đẹp nhấtHình ảnh con gái anime, manga ngầuTạm kếtNhững hình ảnh bạn gái, bạn nữ dễ thương, cute luôn khiến chúng ta thấy hạnh phúc vầ phấn khích đúng không? Dưới đây là bộ sưu tập những hình […]

100+ Những Hình Ảnh Hài Hước Cute, Meme Bá Đạo Nhất Về Tình Yêu, Cuộc Sống Trên Mạng

05/06/2023 00:30

Nội dung bài viết Những hình ảnh hài hước cute về cuộc sống, tình yêu nhất Việt NamNhững hình ảnh, meme hài hước, bựa nhất trên mạngTạm kếtCác bạn đang tìm kiếm những hình ảnh hài hước, meme bá đạo nhất. Dưới đây là những hình ảnh hài hước cute về tình yêu, về cuộc […]

Link Xác Minh Danh Tính 929 Facebook? Không Thể Xác Minh Danh Tính Facebook Thì Làm Thế Nào?

04/06/2023 06:02

Nội dung bài viết Xác nhận danh tính facebook để làm gì?Link xác minh danh tính 929 facebookXác minh danh tính facebook nhanh bằng 2 cáchXác nhận danh tính facebook bằng số điện thoạiXác nhận danh tính thiết bị bạn đăng nhậpKhông thể xác minh danh tính facebook?Tạm kếtTrong một số trường hợp khi các […]

100+ Hình Nền Điện Thoại Buồn Tâm Trạng Màu Đen, Cô Đơn Muốn Khóc Nam, Nữ

04/06/2023 05:16

Nội dung bài viết Hình nền tâm trạng cho điện thoạiHình nền buồn tâm trạng nam, nữHình nền buồn màu đen, cô đơn, muốn khócTạm kết   Trong cuộc sống, chúng ta không chỉ trải qua những khoảnh khắc vui vẻ và hạnh phúc, mà còn phải đối mặt với những thất bại và nỗi […]

Giải Mãi Trend Vịt Vàng. 100+ Avatar Vịt Vàng Cute, Ngầu, Cầm Phóng Lợn Siêu Chất

04/06/2023 04:02

Nội dung bài viết Nguồn gốc vịt vàngHot trend vịt vàng từ đâu ra?100+ avatar vịt vàng cute, ngầu, cầm phóng lợn siêu chấtTạm kếtTrend set avatar vịt vàng đã từng rất hot, xuất hiện kín các newfeed facebook, xâm chiến gần như mạng xã hội Facebook? Vậy avatar vịt vàng là như thế nào? […]

100+ Avatar Đôi Anime Ngầu, Avatar Đôi Bạn Thân Cute, Lạnh Lùng, Cặp Người Thật Chất, Siêu Bựa

04/06/2023 02:31

Nội dung bài viết Avatar facebook đôi bựa, avatar cặp người thật chấtAvatar đôi bạn thân, best hài bựaAvatar đôi anime ngầu, cho cặp đôi lạnh lùngTạm kếtCác từ khoá tìm kiếm liên quanCác bạn đang tìm kiếm những set avatar đôi ngầu, avatar đôi bạn thân cute, lạnh lùng đến hài bựa. Dưới đây […]

Cách cài đặt và tùy chỉnh, ngắt, tạo Header/ Footer trong Word 2010, 2013, 2016, 2019

03/06/2023 16:16

Nội dung bài viết Tạo Header trong Word 2010Tạo Header trên Mọi TrangTạo Header trên Trang Thứ BaTạo Header và Footer Trên Các Trang Cụ ThểĐiều Chỉnh Kích Thước của Header và FooterNgắt Liên Kết của Header và Footer trong Word 2016Kết luậnCâu hỏi thường gặp (FAQs)Header và Footer là những phần thông tin quan […]

[Update] Cách Sửa lỗi font chữ trong Word khi tải về trên điện thoại và máy tính

03/06/2023 15:14

Nội dung bài viết Tại sao lỗi font chữ xảy ra khi tải về?1. Các vấn đề về cài đặt2. Incompatibility giữa các phiên bản Word3. Virus hoặc phần mềm độc hạiCách sửa lỗi font chữ trên máy tính Win 10Cách sửa lỗi phông chữ trong Word trên điện thoạiPhần mềm sửa lỗi font chữ […]

[Tips] Bật check spelling trong Word – Kiểm tra lỗi chính tả trong Word online

03/06/2023 15:02

Nội dung bài viết Hướng dẫn bật chức năng kiểm tra lỗi chính tả – Bật check spelling trong WordTổ hợp phím kiểm tra lỗi chính tảKiểm tra lỗi chính tả trong Word onlineSửa lỗi chính tả trong Word 2010Cách kiểm tra lỗi chính tả tiếng Việt trong Word 2010Cách kiểm tra lỗi chính tả […]