[Update] Cách Đánh Dấu Dữ Liệu Trùng Trong Excel – Google Sheet: Hàm, Lọc và Tô Màu

Excel là công cụ hữu ích để quản lý và xử lý dữ liệu. Tuy nhiên, khi làm việc với dữ liệu lớn, rất dễ xảy ra trường hợp có dữ liệu trùng lặp nhau. Để tìm và xử lý các dữ liệu trùng nhau trong Excel, bạn có thể sử dụng nhiều cách khác nhau, từ các hàm tính toán đến các tính năng lọc và to màu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách đánh dấu dữ liệu trùng trong Excel, bao gồm các chủ đề sau:

Đánh dấu dữ liệu trùng trong Excel

Cách Đánh Dấu Dữ Liệu Trùng Trong Excel
Đánh dấu dữ liệu trùng trong Excel

Đánh dấu dữ liệu trùng là một cách đơn giản để phát hiện và giải quyết vấn đề dữ liệu trùng lặp trong Excel. Có hai cách để đánh dấu dữ liệu trùng: to màu dữ liệu trùng và sử dụng các hàm tính toán. Hãy tìm hiểu chi tiết hơn về từng cách này.

1: Tô màu dữ liệu trùng trong Excel

Một cách đơn giản để đánh dấu dữ liệu trùng trong Excel là to màu các giá trị trùng lặp. Để làm điều này, bạn có thể sử dụng tính năng “Định dạng điều kiện” trong Excel.

Để to màu các giá trị trùng lặp, làm theo các bước sau:

 1. Chọn các ô dữ liệu cần kiểm tra.
 2. Truy cập vào tab “Home” trên thanh công cụ.
 3. Nhấn vào nút “Conditional Formatting” và chọn “Highlight Cells Rules” trong danh sách các tùy chọn.
 4. Chọn “Duplicate Values” trong menu tiếp theo.
 5. Chọn màu sắc để đánh dấu các giá trị trùng lặp

Lưu ý rằng Excel sẽ to màu tất cả các giá trị trùng lặp, bao gồm cả giá trị đầu tiên. Nếu bạn chỉ muốn đánh dấu các giá trị trùng lặp bắt đầu từ giá trị thứ hai, bạn có thể sử dụng các hàm tính toán.

2 : Hàm kiểm tra dữ liệu giống nhau trong Excel

Excel cung cấp nhiều hàm tính toán để kiểm tra dữ liệu giống nhau. Hàm IF, VLOOKUP, MATCH và INDEX là các hàm phổ biến được sử dụng để tìm kiếm và xác định các giá trị trùng lặp.

Ví dụ, để tìm và đánh dấu các giá trị trùng lặp trong cột A, bạn có thể sử dụng công thức sau đây trong ô đầu tiên của cột B:

=IF(COUNTIF($A$1:A1,A1)>1,”Duplicate”,””)

Công thức này sẽ kiểm tra giá trị trong ô A1 có xuất hiện nhiều hơn một lần trong phạm vi từ ô A1 đến ô đang xét trong cột A hay không. Nếu có, nó sẽ toàn bộ cột B hiện “Duplicate” để đánh dấu các giá trị trùng lặp.

Xem thêm: [Share] Cách sửa dấu phẩy thành dấu chấm trong Excel

3:  Hàm COUNTIF lọc trùng

Hàm COUNTIF là một công cụ khác để xác định và đánh dấu các giá trị trùng lặp trong Excel. Hàm này cho phép bạn đếm số lần một giá trị xuất hiện trong phạm vi dữ liệu. Nếu giá trị xuất hiện nhiều hơn một lần, bạn có thể dùng hàm IF để đánh dấu các giá trị đó là trùng lặp.

Ví dụ, để đánh dấu các giá trị trùng lặp trong cột A, bạn có thể sử dụng công thức sau đây trong cột B:

=IF(COUNTIF($A$1:A1,A1)>1,”Duplicate”,””)

Công thức này sẽ đếm số lần một giá trị xuất hiện từ ô A1 đến ô đang xét trong cột A. Nếu số lần xuất hiện lớn hơn một, ô tương ứng trong cột B sẽ hiện “Duplicate” để đánh dấu các giá trị trùng lặp.

Đánh dấu dữ liệu trùng trong Google Sheet

Cách Đánh Dấu Dữ Liệu Trùng Trong Excel
Đánh dấu dữ liệu trùng trong Google Sheet
Tương tự như trong Excel, bạn có thể sử dụng tính năng “Định dạng điều kiện” để to màu các giá trị trùng lặp trong Google Sheet. Để làm điều này, làm theo các bước sau:
 1. Chọn cột chứa dữ liệu bạn muốn kiểm tra trùng lặp.
 2. Chọn “Định dạng” từ thanh menu ở trên cùng của trang.
 3. Chọn “Điều kiện” và sau đó chọn “Giá trị trùng lặp”.
 4. Chọn màu sắc bạn muốn sử dụng để làm nổi bật các giá trị trùng lặp.
 5. Nhấn “Thêm” để áp dụng định dạng điều kiện và làm nổi bật các giá trị trùng lặp trong cột.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng các công thức tính toán trong Google Sheet để đánh dấu các giá trị trùng lặp. Ví dụ, để đánh dấu các giá trị trùng lặp trong cột A và hiển thị “Duplicate” trong cột B, bạn có thể sử dụng công thức sau đây trong ô đầu tiên của cột B:

=ArrayFormula(IF(COUNTIF($A$1:A1,A1)>1,”Duplicate”,””))

Công thức này sẽ đếm số lần một giá trị xuất hiện từ ô A1 đến ô đang xét trong cột A. Nếu số lần xuất hiện lớn hơn một, ô tương ứng trong cột B sẽ hiển thị “Duplicate” để đánh dấu các giá trị trùng lặp. Lưu ý rằng bạn phải sử dụng hàm ArrayFormula để áp dụng công thức cho toàn bộ cột B.

Xem thêm:Cách Hiện Thanh Công Cụ Trong Word: Hướng Dẫn Chi Tiết Cho Người Mới Bắt Đầu

Bỏ đánh dấu trùng nhau trong Excel

1 Hàm loại bỏ dữ liệu trùng trong Excel:

Bạn có thể sử dụng chức năng “Remove Duplicates” trong Excel để loại bỏ dữ liệu trùng lặp trong một phạm vi hoặc toàn bộ bảng tính. Các bước thực hiện như sau:

 1. Chọn phạm vi hoặc toàn bộ bảng tính mà bạn muốn loại bỏ dữ liệu trùng.
 2. Chọn tab “Data” trong thanh menu trên cùng của Excel.
 3. Chọn “Remove Duplicates” trong nhóm “Data Tools”.
 4. Chọn cột chứa dữ liệu bạn muốn loại bỏ trùng lặp và bấm OK.

Lưu ý rằng khi sử dụng chức năng này, Excel sẽ xóa toàn bộ các bản sao của các giá trị trùng lặp trong cột được chọn. Bạn nên sao lưu bảng tính của mình trước khi thực hiện thao tác này để đảm bảo an toàn cho dữ liệu của bạn.

2 Hàm lấy dữ liệu trùng nhau trong Excel:

Bạn có thể sử dụng hàm “VLOOKUP” trong Excel để lấy dữ liệu trùng nhau từ hai hoặc nhiều bảng tính khác nhau. Các bước thực hiện như sau:

 1. Trong bảng tính đầu tiên, chọn một cột chứa giá trị mà bạn muốn tìm kiếm trong các bảng tính khác.
 2. Tạo một bảng tính mới và chọn cột chứa giá trị tương ứng trong bảng tính đầu tiên.
 3. Sử dụng hàm “VLOOKUP” để tìm kiếm giá trị trùng nhau trong các bảng tính khác nhau. Cú pháp của hàm như sau:

=VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,range_lookup)

Trong đó:

 • “lookup_value” là giá trị mà bạn muốn tìm kiếm trong bảng tính khác.
 • “table_array” là phạm vi chứa dữ liệu bạn muốn tìm kiếm, bao gồm cả cột chứa giá trị tương ứng với bảng tính đầu tiên.
 • “col_index_num” là số thứ tự của cột chứa giá trị bạn muốn lấy từ bảng tính khác.
 • “range_lookup” là giá trị tìm kiếm, 0 nếu bạn muốn tìm kiếm giá trị chính xác và 1 nếu bạn muốn tìm kiếm giá trị gần đúng

Gợi ý:Cách kiểm tra trùng mã trong Excel: Tìm hiểu các công cụ và hàm hữu ích

Lọc dữ liệu trùng nhau trong 2 cột Excel

Cách Đánh Dấu Dữ Liệu Trùng Trong Excel
Lọc dữ liệu trùng nhau trong 2 cột Excel

Để lọc dữ liệu trùng nhau trong 2 cột Excel, bạn có thể sử dụng tính năng “Lọc nâng cao” trong Excel. Các bước thực hiện như sau:

 1. Chọn các cột dữ liệu cần lọc trùng nhau. Ví dụ, chọn cột A và B.
 2. Chọn “Lọc” từ thanh menu ở trên cùng của trang.
 3. Chọn “Lọc nâng cao” từ danh sách các tùy chọn.
 4. Trong hộp thoại “Lọc nâng cao”, chọn cột A trong danh sách “Danh sách trường”.
 5. Chọn “Chỉ hiển thị bản ghi trùng” trong phần “Tìm kiếm”.
 6. Nhấn nút “Thêm vào” để thêm tiêu chí tìm kiếm.
 7. Chọn cột B trong danh sách “Danh sách trường”.
 8. Chọn “Chỉ hiển thị bản ghi trùng” trong phần “Tìm kiếm”.
 9. Nhấn nút “OK” để áp dụng bộ lọc và lọc dữ liệu trùng nhau trong 2 cột.

Khi hoàn thành các bước này, Excel sẽ chỉ hiển thị các bản ghi có giá trị trùng nhau trong cột A và B. Bạn có thể sao chép và dán các bản ghi này sang một bảng tính khác nếu cần thiết.

Tổng kết:

Trên đây là những hướng dẫn cơ bản để bạn có thể lọc và xử lý dữ liệu trùng nhau trong Excel. Việc loại bỏ dữ liệu trùng nhau là rất quan trọng để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của các phân tích dữ liệu.

Bạn có thể sử dụng các tính năng có sẵn trong Excel như “Loại bỏ bản sao” hoặc “Lọc nâng cao” để lọc dữ liệu trùng nhau. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng các công thức tính toán trong Excel để đánh dấu và xử lý các giá trị trùng nhau.

Để xử lý dữ liệu trùng nhau giữa hai cột, bạn có thể sử dụng công thức COUNTIF hoặc VLOOKUP. Bằng cách này, bạn có thể dễ dàng tìm và loại bỏ các giá trị trùng nhau trong hai cột.

Mong rằng thông tin trong bài viết này sẽ hữu ích cho bạn trong việc xử lý dữ liệu trùng nhau trong Excel.

Chuyên mục: BlogHọc ExcelThủ thuật

0 ( 0 bình chọn )

Giãn khoảng cách giữa các dòng trong Word

Hôm qua 10h:06

Nội dung bài viết Cách giãn dòng chuẩn trong Word là bao nhiêu?Cách giãn khoảng cách giữa các dòng trong Word 2010Cách chỉnh khoảng cách giữa các đoạn trong Word 2010Khoảng cách giữa các đoạn trong WordCách giãn chữ trong WordCách giãn ô trong WordCách chỉnh dòng trong WordGiãn khoảng cách chữ trong WordKết luậnGiãn […]

Bảng word bị lỗi font – Cách khắc phục và sử dụng phần mềm sửa lỗi font chữ

Hôm qua 10h:08

Nội dung bài viết Chuyển PDF sang Word bị lỗi fontFile Word bị lỗi fontFile Word bị lỗi font chữTại sao chuyển PDF sang Word bị lỗi font?Sửa file Word bị lỗi font onlineSửa lỗi phông chữ trong Word 2010Bảng word bị lỗi font-Phần mềm sửa lỗi font chữ trong WordSửa lỗi font chữ onlineCách […]

100+ Tải Hình Ảnh Hoa Và Bánh Chúc Mừng Sinh Nhật Đẹp Cho Nam Và Nữ

05/06/2023 02:45

Nội dung bài viết Tải hình ảnh hoa chúc mừng sinh nhật đẹp lung linhHình ảnh hoa hồng và bánh sinh nhật tặng sinh nhật cho nữHình ảnh hoa và bánh sinh nhật sinh nhật cho namTạm kếtCác bạn đang tìm những hình ảnh hoa sinh nhật, bánh sinh nhật đẹp nhất để làm mẫu […]

100+ Hình Ảnh Con Gái Cute Dễ Thương, Con Gái Che Mặt, Anime Ngầu Nhất

05/06/2023 01:36

Nội dung bài viết Hình ảnh con gái cute dễ thươngHình ảnh con gái cute che mặt đẹp nhấtHình ảnh con gái anime, manga ngầuTạm kếtNhững hình ảnh bạn gái, bạn nữ dễ thương, cute luôn khiến chúng ta thấy hạnh phúc vầ phấn khích đúng không? Dưới đây là bộ sưu tập những hình […]

100+ Những Hình Ảnh Hài Hước Cute, Meme Bá Đạo Nhất Về Tình Yêu, Cuộc Sống Trên Mạng

05/06/2023 00:30

Nội dung bài viết Những hình ảnh hài hước cute về cuộc sống, tình yêu nhất Việt NamNhững hình ảnh, meme hài hước, bựa nhất trên mạngTạm kếtCác bạn đang tìm kiếm những hình ảnh hài hước, meme bá đạo nhất. Dưới đây là những hình ảnh hài hước cute về tình yêu, về cuộc […]

Link Xác Minh Danh Tính 929 Facebook? Không Thể Xác Minh Danh Tính Facebook Thì Làm Thế Nào?

04/06/2023 06:02

Nội dung bài viết Xác nhận danh tính facebook để làm gì?Link xác minh danh tính 929 facebookXác minh danh tính facebook nhanh bằng 2 cáchXác nhận danh tính facebook bằng số điện thoạiXác nhận danh tính thiết bị bạn đăng nhậpKhông thể xác minh danh tính facebook?Tạm kếtTrong một số trường hợp khi các […]

100+ Hình Nền Điện Thoại Buồn Tâm Trạng Màu Đen, Cô Đơn Muốn Khóc Nam, Nữ

04/06/2023 05:16

Nội dung bài viết Hình nền tâm trạng cho điện thoạiHình nền buồn tâm trạng nam, nữHình nền buồn màu đen, cô đơn, muốn khócTạm kết   Trong cuộc sống, chúng ta không chỉ trải qua những khoảnh khắc vui vẻ và hạnh phúc, mà còn phải đối mặt với những thất bại và nỗi […]

Giải Mãi Trend Vịt Vàng. 100+ Avatar Vịt Vàng Cute, Ngầu, Cầm Phóng Lợn Siêu Chất

04/06/2023 04:02

Nội dung bài viết Nguồn gốc vịt vàngHot trend vịt vàng từ đâu ra?100+ avatar vịt vàng cute, ngầu, cầm phóng lợn siêu chấtTạm kếtTrend set avatar vịt vàng đã từng rất hot, xuất hiện kín các newfeed facebook, xâm chiến gần như mạng xã hội Facebook? Vậy avatar vịt vàng là như thế nào? […]

100+ Avatar Đôi Anime Ngầu, Avatar Đôi Bạn Thân Cute, Lạnh Lùng, Cặp Người Thật Chất, Siêu Bựa

04/06/2023 02:31

Nội dung bài viết Avatar facebook đôi bựa, avatar cặp người thật chấtAvatar đôi bạn thân, best hài bựaAvatar đôi anime ngầu, cho cặp đôi lạnh lùngTạm kếtCác từ khoá tìm kiếm liên quanCác bạn đang tìm kiếm những set avatar đôi ngầu, avatar đôi bạn thân cute, lạnh lùng đến hài bựa. Dưới đây […]

Cách cài đặt và tùy chỉnh, ngắt, tạo Header/ Footer trong Word 2010, 2013, 2016, 2019

03/06/2023 16:16

Nội dung bài viết Tạo Header trong Word 2010Tạo Header trên Mọi TrangTạo Header trên Trang Thứ BaTạo Header và Footer Trên Các Trang Cụ ThểĐiều Chỉnh Kích Thước của Header và FooterNgắt Liên Kết của Header và Footer trong Word 2016Kết luậnCâu hỏi thường gặp (FAQs)Header và Footer là những phần thông tin quan […]

[Update] Cách Sửa lỗi font chữ trong Word khi tải về trên điện thoại và máy tính

03/06/2023 15:14

Nội dung bài viết Tại sao lỗi font chữ xảy ra khi tải về?1. Các vấn đề về cài đặt2. Incompatibility giữa các phiên bản Word3. Virus hoặc phần mềm độc hạiCách sửa lỗi font chữ trên máy tính Win 10Cách sửa lỗi phông chữ trong Word trên điện thoạiPhần mềm sửa lỗi font chữ […]

[Tips] Bật check spelling trong Word – Kiểm tra lỗi chính tả trong Word online

03/06/2023 15:02

Nội dung bài viết Hướng dẫn bật chức năng kiểm tra lỗi chính tả – Bật check spelling trong WordTổ hợp phím kiểm tra lỗi chính tảKiểm tra lỗi chính tả trong Word onlineSửa lỗi chính tả trong Word 2010Cách kiểm tra lỗi chính tả tiếng Việt trong Word 2010Cách kiểm tra lỗi chính tả […]